Interná angiologická ambulancia

nemocničná poliklinika, 1. posch., č. dverí 106

Lekári:

MUDr. Tomáš Petrovič, PhD.

Sestrička:

I.Geržová, V. Ondrejková

Tel.č:

02/ 48 234 813
Odbery krvi: denne 7: 30 - 8: 00