INTERNÁ REUMATOLOGICKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ DIABETOLOGICKÁ KARDIOLOGICKÁ HYPERTENZIOLOGICKÁ NEFROLOGICKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ ANGIOLOGICKÁ príjmová a konziliárna 1 príjmová a konziliárna 2 alergologická ambulancia ambulancia fyzikálnej terapie ambulancia pre

Nemocnica Staré Mesto

1. 2. 1.posch. 2.posch. Blok H, 3. poschodie

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

Č.d./kl./amb.DeňLekárHodiny
102/449denneMUDr. Uhrinová, PhD.8.00-15.00
204/142UtMUDr. Krahulcová8.00-15.30
213/545Strprof.MUDr. Oravec, PhD.8.00-12.00
204/142Pon,StrMUDr. Štrbová, PhD.8.00-15.30
204/142ŠtvrDoc. MUDr. Krahulec, CSc.8.00-9.00, 10.00-13.00
204/142PiaDoc. MUDr. Krahulec, CSc.9.00-13.00
204/142Štvr, PiaMUDr. Mesárošová, PhD.8.00-12.00
100/780denneProf. MUDr. Dukát, CSc.7.00-8.00
100/780denneDoc. MUDr. Gašpar, CSc.9.00-11.00
100/780denneDoc. MUDr. Lietava, CSc.11.00-11.30
103/157StrMUDr. Hirnerová, PhD.8.00-10.00
103/157UtMUDr. Kosmálová, PhD.9.00-12.00
103/157StrMUDr. Kosmálová, PhD.8.00-12.00
103/157PonMUDr. Hirnerová, PhD.8.00-12.00
103/157StrMUDr. Hirnerová, PhD.10.00-15.00
110/258Po,U,Št,PiMUDr. Hlinšťáková8.00-12.00
105/511PonMUDr. Ambrózy, PhD.8.00-14.00
105/511StrMUDr. Ambrózy, PhD.10.00-14.00
105/511ŠtvrMUDr. Ambrózy, PhD.8.00-13.30
105/511Ut, PiaProf. MUDr. Štvrtinová, PhD.8.00-10.00
106/670Po,Ut,St,ŠtProf. MUDr. Gavorník, PhD.7.00-8.00
02/ 57290 327po - piaMUDr. M. Blaško Žemberová 8 - 15.30
02 / 57290 413po - piaMUDr. A. Galajdová
02/ 57290 650po - piaMUDr. J. Nemšovská
02/ 57290 650po - piaMUDr. J. Kročáková
02/57290 216po - pia MUDr. I. Štofková
02/ 57390 127po - strMUDr. D. Brezová
02/57290 216štvrMUDr. K. Opršalová
02/57290 817utdoc. MUDr. D. Švecová PhD 8.00 - 12.00 hod
02/ 57290 324po - piaMUDr. E. Rasochová
02/57290 817štvr - piaMUDr.M. Heizerová
02/57290817po, strMUDr.P. Kozub
02/57290 610ut - piaMUDr. M. Osuská
02/57290 825po - štvrMUDr. E. Rasochová
č.dv.2 / kl. 442Po - Pia MUDr.Lucia Žlnayová,PhD.7:00 -15:30
Po - Pia MUDr.Barbora Vašečková7:00 - 15:30
PiaMUDr. Juraj Frolkovič7:00- 15:30
Po - Pia službukonajúci lekár15:30 - 7:00
So,Ne,Sviat.službukonajúci lekárnepretržite