Kardiologická amb. V.internej kliniky

nemocničná poliklnika I.posch. č.d. 106

Lekári:

MUDr.Ján števlík, MUDr.Tomáš Petrovič

Sestrička:

Geržiová Ivana

Tel.č:

02/48234813