Kardiologická ambulancia č. 1

Nemocnica Staré Mesto

Suterén, pavilón CH, č. dv. 5

Lekári:

Prof., MUDr. Ján Murín

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 275