Kardiologická ambulancia ONKD I.

Nemocnica Ružinov

suterén monobloku , č.dverí 14

Lekári:

doc.MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC.

Sestrička:

Katarína Krahulcová

Tel.č:

02/ 48 234 180
Odbery krvi denne 06:45 – 08:00
Prestávka 12:30 - 13:00
Každú stredu od 14:00 je klinický seminár.
Informácie o výsledkoch podávame až po 14:00