Kardiologická ambulancia/Ambulancia pre poruchy rytmu

Nemocnica Staré Mesto

Suterén, pavilón CH, č. dv. 9

Lekári:

Prim. MUDr. František Mikla, MUDr. Július Kasper, prof., MUDr. Ján Murín, CSc., MUDr. Viera Kasperová

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 239