Keď umenie pomáha

Mrocek
Obrázok ku správe: Keď umenie pomáha

S hlbokým umeleckým zážitkom odchádzali diváci z galakoncertu talentovaného klaviristu Michala Mroceka, ktorý ešte umocnili veľkolepé priestory Kostola klarisiek. Michal sa rozhodol výťažok z koncertu venovať našim geriatrickým klinikám. Takúto podporu si veľmi vážime pretože si uvedomujeme, že práve táto oblasť starostlivosti je častokrát na okraji záujmu a ani spoločensky sa jej nedostáva toľko priestoru, koľko by si zaslúžila.

V Univerzitnej nemocnici Bratislava však na týchto oddeleniach pracujú ľudia, ktorí v starostlivosti o seniorov a starších pacientov vidia svoje poslanie a svoje zanietenie vkladajú do neustáleho zlepšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom, častokrát na sklonku ich života. Ďakujeme všetkým našim zdravotníkov, ktorí týmto pacientom robia krajšie dni a vlievajú do nich nádej, že sa ešte uzdravia a vrátia sa späť do bežných dní svojho života.

Michalovi Mrocekovi ďakujeme za jedinečný kultúrny počin a tiež za to, že nám pomohol naplniť myšlienku dostať viac do popredia starostlivosť o ľudí vo vyššom veku, pretože aj oni sú významnou časťou pacientov v našej nemocnici na ktorých nám záleží a ich zdravie je pre nás dôležité.

“Verím, že sa nám v najbližších mesiacoch podarí získať podporu v našich rozhodnutiach, ktoré budú najmä pre pacientov z Geriatrickej kliniky v Podunajských Biskupiciach znamenať vhodnejšie priestory, kvalitnejšie vybavenie a komplexnejšiu starostlivosť. Naplnenie tohto projektu má pre mňa veľký význam, pretože nielen ako lekár, ale aj ako človek chcem byť súčasťou spoločnosti, ktorá sa o seniorov stará a snaží sa im aspoň čiastočne vrátiť to, čo vložili do budovania našich životov,” povedal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.