Klinika geriatrie SZU a UNB

Na Klinike geriatrie LF SZU a UNB sú hospitalizovaní pacienti vo veku 65 rokov a viac s akútnymi ochoreniami, resp. akútne zhoršenými chronickými ochoreniami internistického charakteru. Našich pacientov charakterizuje najmä multimorbidita a väčšina pacientov má aj ťažkosti s mobilitou, kognitívnym deficitom, depresiou, výživou, inkontinenciou. Uvedené skutočnosti významne zvyšujú náročnosť aj ošetrovateľskej starostlivosti. Nezanedbateľná je častá nutnosť riešenia sociálnej situácie pacientov. Súčasťou liečby je rehabilitácia, ktorá sa realizuje prakticky od prvého dňa hospitalizácie v spolupráci s Fyziatricko- rehabilitačným oddelením.
Úctyhodná je aj história kliniky, nakoľko je najstaršou v bývalom Československu aj v strednej Európe. Založená bola v roku 1973. Je výukovou základňou pre odbor geriatria. Okrem výučby lekárov je na klinike praktická výučba študentov medicíny a ošetrovateľstva.
Klinika geriatrie LF SZU a UNB
Ružinovská 6
82606 Bratislavaprednosta: 0918 379 697, mikus@pb.unb.sk
primár: 0918 379 627, rajnohova@pb.unb.sk
vedúca sestra: 0918 379 615, martinska@pb.unb.sk
späť