Klinika oftalmológie LF UK a UNB

Začiatok činnosti dnešnej Kliniky oftalmológie LF UK a UNB sa datuje do 19. storočia. V Bratislave (vtedajší Pozsony) v r. 1864 začalo činnosť Očné oddelenie pod vedením Dr. Karola Kanku v novo otvorenej Krajinskej „Štátnej nemocnici“ postavené v „Kvetnom údolí“ (Blumnethal). Vďaka tomu Bratislava patrí medzi prvé mestá v Európe s Oddelením pre choroby oka. Očné oddelenie s vysokou odbornou úrovňou sa stalo základom pre založenie Očnej kliniky novej Alžbetinskej Univerzity v Bratislave. Prednostom Očnej kliniky bol menovaný prof. MUDr. Jozef Imre ml. Po vzniku ČSR a rozpustení Alžebetinskej Univerzity v r.1919 vznikla Univerzita Komenského a do funkcie prvého prednostu Očnej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave bol menovaný prof. MUDr. Roman Kadlický. Prof. Kadlický prispel nielen k upevneniu oftalmológie ako samostatného lekárskeho odboru, ale aj k rozvoju LF UK v Bratislave ako dekan. Neskôr sa funkcie prednostu Očnej Kliniky LF UK a aj Katedry oftalmológie LF UK zhostili profesor MUDr. Anton Gala, DrSc., profesor MUDr. Jozef Šuster, profesor MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., profesor MUDr. Peter Strmeň, CSc. a v súčastnosti doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD. Na Klinike oftalmológie pracovali ako primári MUDr. A. Wachsmann, doc. MUDr. Tomáš Mazalán, prof. Strmeň a MUDr. K. Peško, Ph.D a zároveň na klinike pracovali budúci prednostovia a primári na iných pracoviskách - MUDr. Ľ. Veselý, J. Zváč, Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., Prof. MUDr. Anton Gerinec CSc, K.Hlavačková... V roku 2008 bola Klinika oftalmológie LF UK a UN v Bratislave po 93 rokoch od začatia činnosti premiestnená z priestorov na Mickiewiczovej ulici do priestorov budovy Univerzitnej Nemocnice Bratislava Ružinov. V priebehu uplynulých 102 rokov, Klinika oftalmológie LF UK a UNB, najstaršie oftalmologické pracovisko na Slovensku, významne prispela nielen k pokroku v oftalmológii, ale aj k pregraduálnej výuke poslucháčov a postgraduálnej výchove oftalmológov a tým zároveň k skvalitneniu starostlivosti o pacientov.
Klinika oftalmológie LF UK a UNB poskytuje ambulantú a ústavnú starostlivosť s komplexnou diagnostikou očných ochorení, s následnou konzervatívnou a chirurgickou liečbou. Na pracovisku poskytujeme na vysokej úrovni rôzne typy vnútroočných operácií a operácií na pomocných orgánoch oka, so zameraním sa na operácie katarakty (sivého zákalu), glaukómu (zeleného zákalu), vitreoretinálne výkony (sklovec a sietnica), transplantačné výkony (transplantácia rohovky a transplantácia biologického materiálu z tkanivovej banky) a intravitreálna biologická liečba pri vekom podmienenej degenerácií makuly ako aj množstvo moderných diagnostických a nechirurgických výkonov.

A. V liečebno-preventívnej starostlivosti medzi množstvo špecializovaných výkonov patrí:
1. Diagnostika a liečba ochorení rohovky - diagnostika endotelovým mikroskopom, topografoma a pachymetria. Možnosť konzervatívnej terapie, s imunosupresívnou a kortikoidnou liečbou, a možnosťou mikrochirurgickej liečby – transplantácie rohovky, perforačná keratoplastika a lamelárne keratoplastiky. Po zápaloch a úrazoch rohovky možnosť transplantácie amniovej membrány.
2. Diagnostika a liečba šedého zákalu - najmodernejším spôsobom s implantáciou všetkých typov umelých vnútroočných šošoviek, liečba sekundárnej katarakty YAG laserom
3. Diagnostika a liečba ochorení sietnice a cievovky - Diagnostika cievnych ochorení sietnice (vekom podmienená degenerácia makuly, stavy spojené s uzáverom ciev sietnice, ochorenia cievovky) diagnostika pomocou fluoresceínovej angiografie, angioOCT, či optickej koherentnej tomografie s následnou možnosťou intravitreálnej liečby a laserovej liečby. Chirurgická liečba ochorení sietnice (odlúčenie sietnice, očné úrazy, vnútroočné zápaly, idiopatické makulárne diery, epimakulárne membrány, očné komplikácie diabetes mellitus, subretinálne zakrvácania pri VPDM) najnovšími technikami cestou pars plana vitrektómie
4. Rekonštrukčné operácie predného aj zadného segmentu oka po úrazoch
5. Plastické operácie oka a na okolí oka
6. Diagnostika a terapia glaukómu - meranie vnútroočného tlaku, pachymetria, vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom, vyšetrenie terča zrakového nervu laser-skenovacím systémom (HRT III, OCT), gonioskopia, konzervatívna liečba glaukómu, laserová liečba glaukómu, chirurgická liečba glaukómu so zameraním na filtračné operácie a operácie s použitím očných implantátov
7. Diagnostika a liečba onkooftalmologických procesov oka, očnice a očných adnex
8. Diagnostika a liečba zápalov oka - uveitíd
9. Diagnostika a liečba ochorení zrakovej dráhy
Klinika oftalmológie LFUK zabezpečuje liečebno preventívnu činnosť na viacerých ambulanciách (klinická a konziliárna ambulancia, ambulancia predného segmentu, vitreoretinálna ambulancia, glaukómová ambulancia, cievna ambulancia, onkooftalmologická a neurooftalmologická ambulancia). Zároveň poskytuje ústavnú starostlivosť na oddelení Kliniky oftalmológie pre pacientov so stavmi vyžadujúcimi hospitalizáciu.

B. Pedagogická a vedecko - výskumná činnosť
- akreditované pracovisko na vykonávanie špecializačnej prípravy a skúšky z oftalmológie
- akreditované pracovisko na vykonávanie špecializačnej prípravy a skúšky z mikrochirurgie oka
- školiace pracovisko doktorandského štúdia v odbore oftalmológia s pôsobnosťou pre celú Slovenskú republiku
- pregraduálna výučba na LFUK pre V. ročník všeobecného lekárstva a pre IV. ročník stomatológie.
- vedecko-výskumná činnosť je realizovaná formou klinických štúdií a vlastných sledovaní, ktorých výsledky sú prezentované na odborných podujatiach doma a v zahraničí

Klinika oftalmológie LFUK a UNB
UN Bratislava, Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06


Prednosta: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD, tel.: 02/48 234 507, krasnik@ru.unb.sk
Zástupca pre liečebno–preventívnu starostlivosť: MUDr. Jela Valášková, PhD, MPH, tel.: 02/48 234 944, jela.valaskova@ru.unb.sk
Zástupca pre pedagogickú činnosť: prof. MUDr. Furdová Alena, PhD, MPH, MSc., FEBO, tel.: 02/48 234 607, furdova1@uniba.sk
Sekretariát: Janka Janíčková, tel.: 02/48 234 107, 02/48 234 127(fax), ocne@ru.unb.sk
Vrchná sestra: Mgr. Kristína Pajliová, tel.: 02/48 234 207, kristina.pajliova@ru.unb.sk
Lôžkové oddelenie, tel.: 02/48 234 777

Dôležité informácie:
- ambulancie sú situované v bezbariérovom priestore na prízemí nemocničnej poliklinky, pre informácie volať do ambulancií v čase od 13,00-14,00 hod
- jednodňová chirurgia katarakty sa nachádza na 7. poschodí, t.č. 02/48 234 507
- lôžková časť kliniky sa nachádza na 7. poschodí nemocnice, časť B
- pacient doporučený na OCT vyšetrenie sa hlási s výmenným lístkom od obvodného očného lekára na amb.č.41 – kl.782
- pacient doporučený na perimeter sa hlási s výmenným lístkom od obvodného očného lekára na amb.č.41 – kl.782
- pacient doporučený na YAG laser sa hlási s výmenným lístkom od obvodného očného lekára na amb.č.41 – kl.782
- na odborných ambulanciách bude pacient vyšetrený s výmenným lístkom od obvodného očného lekára
- akútne stavy každý deň cestou CPO od 15,30 -7,00

Ambulancie:
Ambulancia jednodňovej chirurgie, 7.poschodie Nemocnice Ružinov, kl. 507
- Setrička: Eva Križanová
- Ordinačné hodiny: po –pia 7.00 -14.30
- Meranie vnútročných šošoviek po – pia : 12.00 -13.00

Konziliárna ambulancia, č.41, kl. 782
- Sestrička : Janka Juskaničová
- Ordinačné hodiny: po – pia 8.00 – 14.30
- Ordinuje: konziliárny lekár

Ambulancia predného segmentu, č.37/A , kl. 920
- Sestrička : Zlatica Libaiová
- Ordinačné hodiny: po – pia 8.00 – 14.30
- Po, Str, Štv, Pia : MUDr. Jana Sitárová
- Utorok : MUDr. Marta Stanislavová

Vitreoretinálna ambulancia, č.45, kl. 919
- Sestrička: Linda Pálfyová
- Ordinačné hodiny: pi – pia 8.00 – 14.30
- Pondelok: MUDr. Ivajlo Popov, FEBO, PhD
- Utorok: doc.MUDr.Vladimír Krásnik, PhD
- Streda: MUDr. Katarína Vavrová
- Štvrtok: MUDr. Jela Valášková, PhD
- Piatok: doc.MUDr. Jana Štefaničková, PhD

Cievna ambulancia I, č.48, kl. 909
- Sestrička: Milena Durasová
- Ordinačné hodiny: po – pia 8.00 – 14.30
- Ordinuje: MUDr. Ján Juhas, a klinický lekár

Cievna ambulancia II, č.49, kl. 916
- Sestrička: Olympia Petráková
- Ordinačné hodiny: pi – pia 8.00 – 14.30
- Ordinuje: doc.MUDr. Jana Štefaničková, PhD, a klinický lekár

Glaukómová ambulancia, č. 50, kl. 787
- Sestrička: Jarka Satinová
- Ordinačné hodiny: 8.00 – 14.30
- Pondelok: MUDR. Ivanka Lilová, MUDr.Sylvia Ferková, PhD,
- Utorok: MUDr. Sylvia Ferková, PhD
- Streda: MUDr. Ivanka Lilová, MUDr.Sylvia Ferková, PhD, MUDr. Juraj Sekáč
- Štvrtok: MUDr. Sylvia Ferková, PhD
- Piatok: MUDr. Ivanka Lilová, MUDr.Juraj Sekáč

Neurooftalmologická ambulancia, č. 43, kl. 401
- Sestrička: Renata Lecová
- Ordinuje:klinický lekár
- Ordinačné hodiny: streda: 8.00 – 14.30

Onkooftalmologická ambulancia, č. 43, kl. 401
- Sestrička: Renata Lecová
- Ordinuje: klinický lekár/ MUDr. Jela Valášková, PhD
- Ordinačné hodiny: pondelok a piatok 8.00 – 14.30

Očná diabetologická ambulancia, č. 43, kl. 401
- Sestrička: Renata Lecová
- Ordinuje: klinický lekár
- Ordinačné hodiny: utorok a štvrtok 8.00 – 14.30

späť