Laureátom Kristáľového krídla sa stal Juraj Payer

Payer Kristalove kridlo
Obrázok ku správe: Laureátom Kristáľového krídla sa stal Juraj Payer

Prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB, dekan LF UK Juraj Payer sa stal laureátom Krištáľového krídla v kategórii medicína a veda. Máme obrovskú radosť z tohto úspechu. Pánovi profesorovi zo srdca gratulujeme.

Zdroj foto: TASR