Lekári z Univerzitnej nemocnice Bratislava zrealizovali endoskopické ošetrenie vyskočenej medzistavcovej platničky na krčnej chrbtici

Foto _endoskopicka operácia platničky
Obrázok ku správe: Lekári z Univerzitnej nemocnice Bratislava zrealizovali endoskopické ošetrenie vyskočenej medzistavcovej platničky na krčnej chrbtici

Endoskopické zákroky na chrbtici sa v rozvinutých krajinách postupne etablujú ako alternatíva k otvoreným prístupom. Je vysoký predpoklad, že táto technika sa postupne presadí ako zlatý štandard v ošetrení driekovej chrbtice, podobne ako sa napríklad v oblasti brušnej chirurgie presadila namiesto otvorených typov zákrokov šetrnejšia laparoskopická (laparos=brucho v gréčtine) technika.

Po úspešnom zvládnutí tejto techniky v oblasti driekovej chrbtice sa naša pozornosť presúva aj na krčnú chrbticu, ktorá je s pohľadu anatomickej komplexnosti ešte náročnejšia. Pri klasickej otvorenej operácii krčnej chrbtice spravidla prichádza ku kompletnému odstráneniu medzistavcovej platničky aj s herniovanou časťou a jej následnému nahradeniu implantátom, ktorý vo väčšine prípadov zabezpečí imobilitu ošetreného poschodia chrbtice.

 

„Veľmi sa teším, že portfólium našich výkonov môžeme rozšíriť aj o túto možnosť operácie, ktorá má pre pacienta nesporné množstvo výhod oproti invazívnejšiemu spôsobu liečby. Touto metódou sa naše pracovisko neurochirurgie v ružinovskej nemocnici zaradilo k celosvetovým pracoviskám, ktoré určujú trendy a presadzujú šetrné operačné zákroky, ktoré pacientom umožňujú v čo najkratšom čase vrátiť sa do bežného života.“ povedal MUDr. Benedikt Trnovec, lekár z Neurochirurgickej kliniky  SZU, UNB.

 

Pri endoskopickej operácii krčnej chrbtice sa neodstráni celá platnička, ale iba jej herniovaná časť. Tým sa zachová mobilita ošetreného segmentu. Zároveň je celá operácia realizovaná iba cez malinký kožný rez menší ako jeden centimeter, pacienti často ranu ani necítia. Nespornou výhodou je aj možnosť mobilizácie pacienta ešte v deň operácie, pacient môže byť na druhý deň prepustený a čoskoro sa vrátiť naspať k svojej práci, alebo obľúbeným činnostiam.

 

„Lekári Neurochirurgickej kliniky SZU, UNB sledujú svetové trendy a aktívne sa podieľajú na ich čo najskoršej implementácii v našich podmienkach. Veľmi sa teším, že na operáciu krčnej chrbtice prijal pozvanie aj skúsený spinálny endoskopista z Univerzitnej kliniky v Augsburgu Dr.med. Bastian Stemmer. Ako bývalý dlhoročný kolega nášho neurochirurga MUDr. Benedikta Trnovca prišiel podporiť jeho operačný tím, ktorého súčasťou sú ďalší nádejní neurochirurgovia ružinovského pracoviska, ktorí intenzívne zbierajú skúsenosti v endoskopickej technike.“ povedal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA.