Medzinárodný úspech lekára Univerzitnej nemocnice Bratislava

tedla foto
Obrázok ku správe: Medzinárodný úspech lekára Univerzitnej nemocnice Bratislava

Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH, ktorý pracuje na Klinike otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda a zároveň pôsobí ako medicínsky námestník v Univerzitnej nemocnici Bratislava bol na Valnom zhromaždení Konfederácie európskej otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku pri príležitosti európskeho ORL kongresu, zvolený do funkcie jej generálneho sekretára, ktorú bude aktívne vykonávať v rokoch 2024 až 2026.

"Je to pre mňa veľká česť a nesmierne si vážim, že spomedzi mnohých vhodných kandidátov som bol zvolený práve ja. Na druhej strane si uvedomujem zodpovednosť tejto pozície generálneho sekretára Európskej ORL spoločnosti, ktorá zastrešuje 30 tisíc európskych ORL lekárov. Považujem to nielen za môj osobný úspech, ale tiež je to významná vec pre našu ORL obec ako aj pre celú slovenskú medicínu. Verím že táto spolupráca nám dopomôže formovať odbor otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku v Európe s cieľom zlepšenia pripravenosti a pracovných podmienok kolegov lekárov, lekárok a iných zdravotníkov, no najmä skvalitnenia starostlivosti o našich pacientov", povedal novozvolený generálny sekretár CEORL- HNS a medicínsky námestník UNB, doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH.

V dňoch 29.10. až 2.11. 2022 sa v Miláne, uskutočnil 7. Kongres Európskej otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku. Kongres organizovala Konfederácia Európskej ORL a chirurgie hlavy a krku (Confederation of European Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery- CEORL- HNS). Konfederácia (www.ceorl.org) združuje všetky národné ORL spoločnosti v Európe, 17 subšpecializačných spoločností, ako aj ORL sekciu UEMS, spolu cca 30 tisíc ORL špecialistov v Európe. Prvý postpandemický kongres navštívilo takmer 3 000 participantov, bolo registrovaných aj 9 účastníkov zo Slovenska ako aj viacero slovenských lekárov pracujúcich v zahraničí. Prof. MUDr. Milan Profant, CSc., prednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB a doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH sa prezentovali aktívnou účasťou vo forme vyžiadaných prednášok v panelových diskusiách a moderovaním panelových diskusií s témami stredo a vnútroušných implantátov (prof. Profant), chirurgie štítnej žľazy, refluxnej choroby či porúch prehĺtania (doc. Tedla).

„Takéto medzinárodné úspechy sú pre našu nemocnicu veľmi dôležité a ja osobne mám z nich obrovskú radosť. Sú nielen dôkazom toho, že v UNB pracujú skvelí odborníci, ktorí sú celosvetovo uznávaní, ale vnímam to aj ako obrovský benefit pre pacientov, ktorým sa dostáva zdravotná starostlivosť na svetovej úrovni,“ dodal MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ UNB.