Modernizácia Oddelenia telovýchovného lekárstva v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Wingate
Obrázok ku správe: Modernizácia Oddelenia telovýchovného lekárstva v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Oddelenie telovýchovného lekárstva UNB má viac ako 70-ročnú tradíciu. Ponúka komplexnú zdravotnú starostlivosť pre športovcov, a to preventívnu aj akútnu zdravotnú starostlivosť. Súčasťou pracoviska je aj interná ambulancia pre športovcov, ktorá slúži na diagnostiku a terapiu vnútorných ochorení a interné predoperačné vyšetrenia. Oddelenie telovýchovného lekárstva získalo v roku 2016 od Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva osvedčenie o akreditácii pracoviska na výkon preventívnej lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca - Spiroergometria a Ergometria- „A“ – certifikát.

„Oddelenie telovýchovného lekárstva je pracovisko do ktorého bolo po dlhých rokoch investované a obnovou prístrojového vybavenia sa toto oddelenie zaradilo medzi moderné pracoviská so špičkovými diagnostickými prístrojmi. Vidím tu veľký potenciál aj vzhľadom k tomu, že záujem o športové aktivity neustále narastá a pre efektívne športovanie je častokrát práve takáto diagnostika veľmi dôležitá,“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

V Univerzitnej nemocnici Bratislava nám záleží na skvalitňovaní vyšetrení a procesov, a diagnostiku pacientov sme rozšírili aj o vyšetrenia športovcov, ktoré poskytujeme práve na Oddelení telovýchovného lekárstva. V rámci preventívnej prehliadky urobíme aj športovú diagnostiku, vďaka čomu vieme presne určiť trénovanosť a zadefinovať optimálne tréningové zaťaženie.
Ponúkame rôzne druhy preventívnych prehliadok v závislosti od veku a trénovanosti.

Oddelenie telovýchovného lekárstva sme obnovili o tieto prístroje:

IN-BODY 970 je prístroj, ktorý analyzuje zloženia tela, pričom využíva multifrekvenčnú bioimpedančnú analýzu a priame segmentové meranie. Prístroj má v telovýchovnom lekárstve dôležitú funkciu pri sledovaní zmien v zložení tela vplyvom športu (svalov, tuku, extracelulárnej a intracelulárnej vody, obsahu minerálov v tele a kostiach atď.). Vzhľadom na množstvo údajov, ktoré analýza poskytuje je prístroj vhodný aj pre pacientov z odborných ambulancií, napríklad výživa a obezitológia, pediatria, nefrológia, kardiológia, geriatria a mnohé ďalšie. Cena takéhoto vyšetrenia je 15,40 Eur. Pacienti sa môžu na vyšetrenie objednať telefonicky na t.č. 02/57290462.

Izokinetický bicykel – New Excalibur využívame na diagnostiku anaeróbnych schopností dolných končatín, vykonáva sa pri tom tzv. Wingate test. Po 5-minútovej rozcvičke športovec bicykluje maximálnym úsilím počas 30-tich sekúnd. Pri vyšetrení sa hodnotí dosiahnutý výkon, celková práca a index únavy. Test je zameraný na hodnotenie ATP-CP systému a LA systému, t. j. rýchlosti. Toto vyšetrenie je určené hlavne pre hokejistov, cyklistov, atlétov či bojové športy. Počas testu ergometrom Excalibur zisťujeme silu tlaku na jednotlivý pedál pomocou odporového tenzometra, čím určujeme silu pravej a ľavej dolnej končatiny. Ak je rozdiel v sile končatín výrazný, znamená to zvýšené riziko úrazu. Tento test sa dá využiť ako preventívna metóda alebo ako diagnostická metóda pred zaradením športovca do záťaže po úraze nôh a po rehabilitácii. Cena za vyšetrenie je 24 Eur.

Treťou posilou je PodoCam, prístroj na orientačné podoskopické vyšetrenie. Využívame ho ako doplnok pri diagnostike poruchy pohybového aparátu športovcov, na priame pozorovanie a vyhodnotenie zaťaženia chodidla, postavenie klenby nohy, pätovej kosti a odhalenie pohybových porúch. Prístroj je zložený z podoskopu, ktorý slúži na diagnostiku ochorení chodidla, dvoch Full HD kamier a softwaru, ktorý ukladá statické snímky, videozáznam funkcie nohy a navzájom ich porovnáva.