MODERNIZUJEME PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

dermatoskop
Obrázok ku správe: MODERNIZUJEME PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Novinkou z radov prístrojov na Dermatovenerologickej klinike LF UK, UNB je dermatoskop - celotelový skener kože. „Je to prístroj, ktorý má oproti iným dermatoskopom množstvo výhod a absolútnych noviniek. Oproti klasickému dermatoskopu, ktorý má zhruba 10-20 násobné zobrazenie, má tento moderný prístroj až 70 násobné zobrazenie. Okrem toho sa dá použiť na skríning celého tela, nie iba konkrétnych miest či znamienok,“ povedala zástupkyňa prednostky, Dermatovenerologickej kliniky LF UK, UNB, MUDr. Jana Nemšovská, MHA. Prístroj dokáže identifikovať a upozorniť na niekoľko úrovní rizikovosti, na absolútne nové znamienka či vyhodnotiť znamienka, ktoré nenesú žiadne riziko. Zároveň monitoruje znamienka v rôznych časoch, a keďže ich zaznamenáva, váš dermatológ si vie ich stav a progres pozrieť vo vývoji pri ďalšej lekárskej prehliadke. Monitoruje aj znamienka na ťažšie prístupných miestach, odkiaľ sa náročnejšie vyberajú, akými sú stupaje či dlane. Pri takýchto miestach lekár uprednostní pozorovanie znamienka pred jeho výberom, v čom mu dermatoskop mimoriadne pomáha. Musíme však dodať, že oko skúseného lekára má „posledné slovo“, avšak s takýmto prístrojom mu vieme jeho prácu veľmi zjednodušiť.

„Obnova prístrojového vybavenia je jedna z našich priorít, ktorú postupne napĺňame a zároveň tak neustále zvyšujeme kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pri ktorej je inovácia dôležitým faktorom. Som veľmi rád, že takáto väčšia investícia išla práve na Dermatovenerologickú kliniku na ktorej pracuje výborný tím lekárov, sestier a ošetrovateľov, ktorí odvádzajú vynikajúcu prácu častokrát v sťažených podmienkach. Verím, že aj tento moderný prístroj prispeje k skvalitneniu pracoviska a spolu s prácou našich zdravotníkov tak rozšíri možnosti liečby pacientov,“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.

Nový dermatoskop je vhodný aj na posúdenie iných diagnóz, napríklad zápalov, vírusových ochorení kože a využívať sa dá aj na vedecké účely. V UNB však bude mať veľa práce najmä s už vyššie spomínanými znamienkami, na ktorých prevenciu naozaj netreba zabúdať.