Multiodborová spolupráca v Univerzitnej nemocnici Bratislava zachránila život matky aj dieťaťa

obrázok 1
Obrázok ku správe: Multiodborová spolupráca v Univerzitnej nemocnici Bratislava zachránila život matky aj dieťaťa

V Nemocnici Ružinov (Univerzitná nemocnica Bratislava) zrealizovali gynekologicko pôrodnícki odborníci so špecialistami z invazívnej rádiológie, anesteziológie a neonatológie  unikátny výkon vďaka ktorému sa podarilo zachrániť život matky a dieťatka.

Tehotná žena, prvorodička, ktorá mala rizikové tehotenstvo a bola sledovaná pre tzv. vcestnú placentu (okraj placenty bol v dolnej časti maternice a bránil prirodzenému pôrodu). Pri podrobnom ultrazvukovom vyšetrení bolo vyslovené podozrenie aj na tzv. vrastenú placentu (placenta accreta), kedy placenta prerastá hranicu medzi sliznicou maternice a jej svalovinou a vrastá priamo do steny maternice. Tento stav je vysoko rizikový z vážneho krvácania počas pôrodu, pretože placenta sa neodlúči a cievy matky, ktoré vyživujú placentu sa neuzatvoria a žena krváca do dutiny maternice. Riešením je odobranie maternice, čo býva v týchto prípadoch pomerne náročná operácia spojená s veľkými krvnými stratami.

Multiodborové konzílium v Univerzitnej nemocnici Bratislava zložené z pôrodníkov, anesteziológov, invazívnych rádiológov a neonatológov sa zhodli na tom, že operácia v 35. týždni tehotenstva je nevyhnutná. Vzhľadom k náročnosti výkonu bola potrebná veľmi úzka spolupráca špecialistov z viacerých odborností a preto sa operačnej stretli prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Nemocnici Ružinov prof. MUDr. Jozef Záhumenský PhD., primár kliniky MUDr. Peter Papcun, PhD., prednostka I. Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny LFUK, UNB MUDr. Katarína Tarabová, primárka intravaskulárnej rádiológie MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD a vedúca lekárka oddelenia rizikových tehotenstiev MUDr. Petra Pšenková, PhD.

„Kvalitná multiodborová spolupráca na univerzitnom pracovisku prináša pri vrastenej placente výrazné benefity v zmysle menších krvných strát a jednoduchšieho operačného výkonu. Multiodborový tím v zložení pôrodník, anesteziológ, invazívny intravaskulárny rádiológ, onkologický operatér a neonatológ musí byť dobre zohratý a preto je potrebné tieto prípady centralizovať na koncové pracovisko.“ povedal Jozef Záhumenský, prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK, UNB.

Výkon začali špecialisti z odboru invazívnej intravaskulárnej rádiológie, ktorí zaviedla cez stehenné tepny obojstranne špeciálne balónikové katétre, do spoločnej panvovej tepny, ktoré sa dajú v prípade potreby nafúknuť a prechodne zastavia prívod krvi do operačného poľa.

Následne anesteziológovia podali celkovú anestéziu a bol vykonaný cisársky rez tak, aby bolo dieťatko vybrané z maternice bez narušenia placenty (cez hornú časť maternice). Dievčatko po pôrode hneď plakalo a bolo odovzdané do starostlivosti neonatologického tímu. Následne boli podané lieky na stiahnutie maternice a vykonaný pokus pre odstránenie placenty,  ktorý sa spočiatku zdal úspešný, avšak došlo k obávanému masívnemu krvácaniu. Preto rádiologický tím nafúkol balóny v cievach, čo výrazne znížilo intenzitu krvácania a bolo prevedené odstránenie maternice, k operačnému tímu sa vtedy pridal aj onkologický operatér MUDr. Peter Sečanský. Počas operácie boli hradené krvné straty, ktoré však boli výrazne nižšie vďaka multiodborovej spolupráci a zapojeniu metód invazívnej intravaskulárnej rádiológie. Pacientka bola pooperačne 24 hodín sledovaná na intenzívnom lôžku ARO a potom už trávila čas s dcérkou, obe sa majú dobre a ich stav je stabilizovaný.

„Zohraný tím odborníkov, ktorí majú bohatú prax aj pri takýchto unikátnych výkonoch je výsada Univerzitnej nemocnice Bratislava do ktorej prichádzajú pacienti z celého Slovenska s nádejou, že tu im zdravotníci dokážu pomôcť. Sme nemocnica kde sa nachádza niekoľko unikátnych pracovísk a realizujú sa výnimočné výkony, ktoré zachraňujú životy pacientom z celého Slovenska. Preto medzi moje priority patrí aj maximálna podpora činností, ktoré z najväčšej slovenskej nemocnica robia lídra aj v poskytovaní unikátnych výkonov.“ povedal MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.