Na Neurochirurgickú kliniku LF UK, SZU a UNB bol dodaný operačný stôl

Kramáre nemocnica
Obrázok ku správe: Na Neurochirurgickú kliniku LF UK, SZU a UNB bol dodaný operačný stôl
V nadväznosti na medializované informácie by chcela riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava, Renáta Vandriaková ubezpečiť pacientov i verejnosť o tom, že boli zrealizované všetky potrebné kroky v súlade so zákonom a operačný stôl bol dnes dodaný na Kliniku neurochirurgie. „Operačný stôl bol v pondelok dodaný na Kliniku neurochirurgie, verím, že po jeho technickej inštalácii a ďalších nevyhnutných úkonoch spojených s prevádzkou bude možná realizácia operácií v čo najbližšom čase," povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková. 
Riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava Renáta Vandriaková riešila situáciu s operačnými stolmi na Klinike Neurochirurgie bezodkladne hneď ako sa o nej dozvedela. „Pracovná skupina, ktorú zriadila riaditeľka UNB, navrhla postup riešenia. Návrh bol konzultovaný aj s prednostom Kliniky neurochirurgie docentom Andrejom Šteňom, ktorý s navrhovaným postupom riešenia súhlasil. V rámci konkrétneho riešenia sa dohodli na zapožičaní operačného stola, ktoré potrvá po dobu úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania operačných stolov,“ povedal Alexander Mayer, námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice akad. L. Dérera. Toto stretnutie, ktorého výsledkom bol návrh riešenia sa zrealizovalo 11.1.2019, teda ešte pred zaslaním prvého otvoreného listu skupinou lekárov, sestier a vedením Kliniky neurochirurgie, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Informáciu o odklade operácie vážne chorého pacienta, ktorú priniesol denník SME, sa riaditeľka nemocnice UNB Renáta Vandriaková dozvedela až zo spomínaného denníka. O danej situácii nebola riaditeľka nemocnice UNB, ani námestník Nemocnice akad. L. Dérera, vedením Kliniky neurochirurgie informovaní. Námestník Nemocnice akad. L. Dérera požiadal o vysvetlenie vedenie Kliniky neurochirurgie. Vedenie Neurochirurgickej kliniky vysvetlenie doposiaľ neposkytlo. 

Pracovisko Kliniky Neurochirurgie je v rámci obnovy prístrojového vybavenia prioritou Univerzitnej nemocnice Bratislava. V roku 2018 sme v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva pre kliniku zabezpečili výraznú obnovu a doplnenie prístrojov a zdravotníckeho zariadenia v celkovej hodnote 828 000 EUR s DPH. Minulý rok boli na Kliniku neurochirurgie dodané C rameno, RTG prístroj, monitory vitálnych funkcií, odsávačky, ultrazvukový aspirátor, lôžka, vyhrievacia jednotka, parný sterilizátor a kompletné inštrumentárium. V súčasnosti je v procese verejné obstarávanie operačných stolov a neuronavigácie. „Snahou vedenia nemocnice je postupnými opatreniami, ako je nákup zdravotníckej technológie, obnova a modernizácia prístrojov, zariadení a priestorov jednotlivých pracovísk, zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zároveň zabezpečiť adekvátne podmienky pre lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktoré sú nevyhnutné pri poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti našim pacientom,“ uzavrela riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.