Na Očnej klinike Nemocnice sv. Cyrila a Metoda (Univerzitná nemocnica Bratislava) liečia glaukóm novou metódou, pacientom voperujú mikroimplantát

Ocne
Obrázok ku správe: Na Očnej klinike Nemocnice sv. Cyrila a Metoda (Univerzitná nemocnica Bratislava) liečia glaukóm novou metódou, pacientom voperujú mikroimplantát

Glaukóm, ľudovo nazývaný aj zelený zákal, je druhou najčastejšou príčinou slepoty. Hovorí sa mu aj tichý strašiak či zabijak zraku. V súčasnosti ním trpí asi šesť percent slovenskej populácie.

Bratislava, 20. októbra - Lekári z Očnej kliniky SZU a UNB, Nemocnice sv. Cyrila a Metoda (UNB) začali pri liečbe glaukómu ako prví na Slovensku úspešne využívať najmodernejšiu metódu miniinvazívnej chirurgie.  Viacerým pacientom voperovali do oka drenážny mikroimplantát, ktorý im pomôže znížiť vysoký vnútroočný tlak. Práve ten ohrozuje zrakový nerv, ktorý sa v jeho dôsledku nezvratne poškodzuje. Pacient tak môže časom úplne oslepnúť.

 

„Glaukóm je chronické, progresívne a ireverzibilné ochorenie zrakového nervu, ktorý zabezpečuje prenos vnemov z vnútra oka do mozgu. Neadekvátne zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý je zapríčinený nedostatočným odtokom alebo nadmernou tvorbou vnútroočnej tekutiny, dochádza k útlaku vnútroočných štruktúr, najmä zrakového nervu, a tým pádom k jeho štrukturálnym zmenám. Jedinou účinnou prevenciou rozvoja glaukómu sú pravidelné očné prehliadky s včasným záchytom a liečbou tohto ochorenia. Možno ho odhaliť zmeraním vnútroočného tlaku, čo je krátke a bezbolestné vyšetrenie, “  povedal  prednosta Očnej kliniky SZU a UNB, Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda prof. MUDr. Petr Kolář, PhD.

Glaukóm sa vyliečiť nedá, dá sa však spomaliť alebo zastaviť jeho rozvoj, a tak predísť slepote. Liečba zeleného zákalu spočíva v snahe o zníženie vnútroočného tlaku buď aplikáciou rôznych kvapiek, alebo dočasným užívaním liekov na odvodnenie, vďaka ktorým klesá aj vnútroočný tlak. V prípade, ak je táto liečba nedostatočná a vysoký vnútroočný tlak pretrváva a dochádza ku zhoršeniu poškodenia zrakového nervu a výpadkov v zornom poli, je nutná chirurgická liečba.

V rámci chirurgickej liečby existuje viacero metód. V Univerzitnej nemocnici Bratislava začali od júna využívať aj jednu z najmodernejších, keď sa na zníženie vnútroočného tlaku využije mikroimplantát. „Počas operácie cez malý rez vložíme do prednej komory oka mikroimplantát, cez ktorý vyteká komorová tekutina von z oka. Vďaka tomu sa znižuje vnútroočný tlak a neodumiera zrakový nerv. Implantát má priemer 350 mikrometrov, je vyrobený z mäkkého flexibilného materiálu, ktorý sa dokáže prispôsobiť oku. Materiál sa používa v medicíne už od roku 1999 a implantovali ho miliónom pacientov v kardiálnych stentoch. Telo ho veľmi dobre znáša a nespôsobuje alergické reakcie. Doteraz sme ho implantovali už desiatim pacientom. Implantát veľmi dobre znášajú, nemajú pocit cudzieho telesa a sú nadmieru spokojní. Po zákroku im výrazne klesol vnútroočný tlak na vyhovujúce hodnoty a nepotrebujú antiglaukómovú liečbu,“  uviedla zástupkyňa prednostu Očnej kliniky SZU a UNB, MUDr. Majtánová, PhD.

V minulosti sa glaukóm nedal operovať, v súčasnosti vďaka inováciám v medicíne dokážeme aj pacienta s glaukómom zoperovať a zachovať mu jeden z najdôležitejších zmyslových orgánov, a to zrak.  „Nové trendy zavádzame v UNB v rámci oftalmológie s možnosťou výučby ďalších oftalmológov zo Slovenska v rámci mikrochirurgickej prípravy. Výhodou tejto operácie je, že má minimum až žiadne pooperačné komplikácie oproti doterajšej klasickej chirurgii.  Som veľmi rád, že práve Očná klinika SZU a UNB je vôbec prvým pracoviskom, ktoré bolo vybrané na túto antiglaukómovú operáciu, keďže práve na tomto pracovisku je vykonávaných najviac antiglaukómových operácií na Slovensku a lekári sa tu venujú glaukómovým pacientom, ktorí potrebujú chirurgické riešenie z celého Slovenska,“ dodal riaditeľ UNB, MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA.

O tom, že pacient trpí diagnózou glaukóm, nemusí vôbec vedieť a dochádza tak k nezvratnému poškodeniu zrakového nervu.  Ako upozornil prednosta,  glaukóm sa nazýva aj tichým strašiakom. „V mnohých prípadoch nebolí a zrazu zistíte, že na oko nevidíte a pacient slepne. Rizikové faktory vzniku zeleného zákalu sú vek, celkové ochorenia ako napríklad cukrovka, alebo nízky krvný tlak, iné očné ochorenia ako ďalekozrakosť či  vnútroočné zápaly, úrazy oka a tiež genetika. Podľa nálezu v komorovom uhle môžeme zelený zákal rozdeliť na zelený zákal s otvoreným uhlom, zatvoreným uhlom a sekundárny zelený zákal pri iných očných chorobách. Samostatnú kapitolu tvorí vrodený zelený zákal u detí,“ priblížil prof. MUDr. Kolář, PhD.

Podľa druhu zeleného zákalu vznikajú u pacientov rôzne príznaky. „Pri zelenom zákale s otvoreným uhlom sú často príznaky nešpecifické, nevýrazné ako diskomfort v očiach, bolesti hlavy, horšie videnie pri slabšom osvetlení. Výraznejšie zhoršenie videnia a porucha periférneho videnia sú príznakom pokročilého štádia zeleného zákalu. Zelený zákal s uzavretým uhlom sa prejavuje zhoršením videnia, výraznejšími bolesťami hlavy alebo oka, vznikom farebných kruhov okolo svetelných zdrojov, začervenaním oka,“ doplnila MUDr. Majtánová, PhD. Upozornila, že nebezpečenstvo glaukómu spočíva v tom, že o ňom pacient nemusí vedieť aj roky. Pokiaľ spôsobí poškodenie zrakového nervu, ide o nezvratnú zmenu.

Očná klinika SZU a UNB je špičkovým diagnostickým a chirurgickým pracoviskom očných ochorení. Poskytuje kompletnú ambulantnú a ústavnú oftalmologickú starostlivosť pre pacientov všetkých vekových kategórií. Väčšina operačných zákrokov sa realizuje formou jednodňovej chirurgie. Na klinike liečba pacientov s akútnymi stavmi, závažnými úrazmi oka, či s komplikovanými očnými nálezmi. Ročne na nej ošetria tisíce pacientov z celého Slovenska.