Na Očnej klinike v Univerzitnej nemocnici Bratislava vykonali unikátnu operáciu mihalníc s využitím xenotransplantátov z kože prasaťa

332
Obrázok ku správe: Na Očnej klinike v Univerzitnej nemocnici Bratislava vykonali unikátnu operáciu mihalníc s využitím xenotransplantátov z kože prasaťa

Chirurgovia Očnej kliniky SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda (Univerzitná nemocnica Bratislava) úspešne operovali pacienta s raritným ochorením – nekrobiotickým xantogranulómom. Nekrobiotický xantogranulóm je histiocytóza s multisystémovým poškodením a tvorbou rozpadávajúcich sa granulómov na rôznych miestach tela. Prvýkrát bolo toto ochorenie popísané už v roku 1980. Na koži tela pacientov sa vytvárajú rôzne lézie žltooranžovej farby, najčastejšie však periorbitálne a viac než polovica pacientov má očné poškodenie, ktoré vyústi do komplikácií akými je proptóza, reštriktívny strabizmus, ptóza, ektropium či lagoftalmus. Na Slovensku sa xenotransplantáty používajú predovšetkým ako dočasné krytie pri liečbe popálenín, no v oftalmológii boli využité úplne prvýkrát. 

„Očná klinika v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda patrí k popredným pracoviskám, ktoré neustále zavádzajú inovatívne spôsoby liečby pacientov a dokážu liečiť aj tie najzávažnejšie očné ochorenia. Tím zdravotníkov, ktorý na klinike pracuje má obrovské nadšenie pre prácu a vynikajúce výsledky, ktoré z tohto pracoviska robia najvyhľadávanejšie  miesto pre liečbu očných ochorení. Zavádzanie najnovších operačných postupov idú ruka v ruke s modernizáciou pracoviska a obnovy prístrojového vybavenia, ktoré je popri odbornom tíme zdravotníkov dôležitou súčasťou kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti a preto je takáto podpora mojou prioritou,“ povedal Alexander Mayer riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Operovanému pacientovi dané ochorenie spôsobilo závažné zmeny v zmysle rozpadu tkaniva mihalníc a stav bol navyše komplikovaný vredom rohovky na oboch očiach. Počas náročnej operácie lekári nahradili poškodené štruktúry mihalníc xenotransplantátmi z kože prasaťa, ktoré našili korálkovými stehmi. Xenotransplantáty prasacej kože boli špeciálne spracované a upravené v spolupráci s Centrálnou tkanivovou bankou v Univerzitnej nemocnici Bratislava. 

„Pacientovi po operácii zostala zachovaná funkcia mihalníc a ich korektné postavenie, čím sa predišlo ich rozpadu a ďalším komplikáciám v zmysle straty zraku. Vzhľadom k tomu, že nekrobiotický xantogranulóm je nevyliečiteľné ochorenie a xenotransplantáty sú len dočasným riešením, v budúcnosti pacienta čaká ešte reoperácia. Operácia, ktorú sme realizovali ako prví na Slovensku však prebehla úspešne a pacientovi sa výrazne polepšilo.“ povedala zástupkyňa prednostu MUDr. Nora Majtánová, PhD.

Očná klinika SZU a UNB je špičkovým diagnostickým a chirurgickým pracoviskom očných ochorení. Poskytuje kompletnú ambulantnú a ústavnú oftalmologickú starostlivosť pre pacientov všetkých vekových kategórií. Na klinike liečia pacientov s akútnymi stavmi, závažnými úrazmi oka, či s komplikovanými očnými nálezmi. Ročne na nej ošetria tisíce pacientov z celého Slovenska.