Nádory kostí, úrazy chrbtice či výmeny kĺbov - téma aj pre našich odborníkov

IMG_0453
Obrázok ku správe: Nádory kostí, úrazy chrbtice či výmeny kĺbov - téma aj pre našich odborníkov
Vyše 700 odborníkov diskutuje o výsledkoch a trendoch v ortopédii
Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), konkrétne I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Ružinov,  sa aj tento rok stala spoluorganizátorom XXXVII. Červeňanského dní - národného kongresu Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti  s medzinárodnou účasťou. 

Hlavnými témami 2-dňového kongresu (9. a 10. marec 2017) sú malígne a benígne kostné tumory, revízne operácie TEP bedra a kolena pri rozsiahlych kostných stratách, aseptické nekrózy kostí, úrazy a ochorenia chrbtice,  artroskopie a protetika. Súčasťou programu je aj sesterská sekcia. Naši lekári a sestry diskutujú o výsledkoch, skúsenostiach a trendoch z praxe. 

Kongres s účasťou prevyšujúcou 700 ľudí otvoril prezident Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH.
Prítomných privítal a zaželal im podnetnú diskusiu  aj generálny riaditeľ UNB MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH (na fotografii).