I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB

I. Ortopedicko-traumatologická klinika LFUK, SZU a UNB je najstaršou ortopedickou klinikou v bývalom Československu. Bola založená v roku 1922. Klinika je v rámci Slovenska koncovým pracoviskom pre odbor ortopédie i traumatológie pohybového ústrojenstva a spinálnej chirurgie. Zaoberá sa celým spektrom ortopédie, onkoortopédie a zabezpečuje aj liečbu úrazov pohybového aparátu. Vo svojom odbore je špičkovým pracoviskom v slovenskom meradle. Okrem základnej ortopedickej starostlivosti pre pacientov bratislavského regiónu zabezpečuje aj liečbu pacientov z celého Slovenska najmä s onkologickými a spinálnymi ochoreniami a taktiež v prípade zložitejších rekonštrukcií a revíznych operácií. Pracovisko zabezpečuje tiež mininvazívne a artroskopické ošetrenie kĺbov najmodernejšími metódami a implantátmi.

I. OTK disponuje dvoma jednotkami intenzívnej starostlivosti pre pacientov po závažných operačných výkonoch. Celkovo má k dispozícii 105 lôžok, z toho 85 ortopedických, 6 na JIS, 14 na spondylochirurgickom oddelení. Denne je v prevádzke 5 ambulancií.
Zároveň je klinikou pre pregraduálnu výučbu po slovensky a anglicky hovoriacich študentov medicíny LF UK Bratislava a postgraduálnou výučbou bázou špecializácie z ortopédie. V súčasnosti je základným výučbovým pracoviskom v SR, kde je možné získať špecializáciu v odbore ortopédia. Je školiacim pracoviskom pre denné i externé doktorandské štúdium. Ako jediné pracovisko na Slovensku má ortopedický „Journal Club“ pre mladých lekárov v príprave na špecializáciu v odbore ortopédia. Je „International Visiting Center“ pre postgraduálnu klinickú a operačnú výučbu nových typov operácií a operačných techník v ortopédii a spinálnej chirurgii.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LFUK, UNB a SZU
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06
Sekretariát: 02/48234613
13. poschodie A – muži: 02/48234 713
B – ženy: 02/48234 723

12.poschodie B: 02/48234 721

7.poschodie A: 02/ 48234 707


asvec@ru.unb.sk (prednosta)
piterkova@ru.unb.sk (sekretariát)
mitschova@ru.unb.sk (vedúca sestra)

Ambulancie:
 

Poskytované služby:

 

Na I. OTK je možné objednanie nadštandardnej izby počas hospitalizácie. Ide o jednoposteľovú izbu vybavenú sociálnym zariadením, televízorom a obývacou časťou s posteľou a nábytkom. V letných mesiacoch je k dispozícii klimatizácia. Cena podľa platného cenníka UNB.
Jedinečné operačné výkony:
Prvá miniinvazívna implantácia TEP bedrového kĺbu na Slovensku, prvá implantácia implantátu „total femur“ s náhradou bedrového kĺbu, celej stehnovej kosti a kolena na Slovensku, prvé použitie individuálnej náhrady panvy pri resekcii pre nádor na Slovensku; prvá Wisconsin, Drummond, TSRH, USS inštrumentácia. Prvé použite predných fixátorov v hrudnodriekovej oblasti chrbtice. Prvé motýlkové, Smith Peterson a pedikulárnej substrakčnej osteotomie chrbtice. Prvé použitie v SR ISOLA inštrumentácie, Pediatric ISOLA inštrumentácia, Miami Moss a Expedium inštrumentácie. Na I. OTK vykonávame rutinne viac ako 7 rokov vertebroplastiky, kyfoplastiky a vertebral body stent plastiky, pričom prvé dve sme zaviedli prví na Slovensku. Na našom pracovisku bola vykonaná prvá umelá mobilná náhrada disku Charitae.
Od roku 2010 sme vykonali prvú Socore (Shilla metóda) –inštrumentáciu a v roku 2012 prvú implantáciu novovyvinutého systému PSS – K spine s ošetrením skoliotických deformít chrbtice, bola to 5. operácia v EÚ a na svete. Okrem toho sme zaviedli do praxe prvú implantáciu Sequoia systému v SR, prvú implantáciu Uniclamp v SR, nasledovalo zavedenie miniinvazívnych perkutánnych stabilizácii chrbtice. Na našom pracovisku bolo zavedené použitie implantátu „Osteobridge“ pri odstránení metastázy karcinómu nadobličky do humeru v strednej Európe.
Ošetrenie traumatizmu vykonávame najnovšími implantátmi pre osteosyntézy – Synthes. Zavádzame najmodernejšie kĺby bedier, kolien, ramien.


Zaujímavosti :

Práca sestry na našom oddelení
Odvysielané na TV Markíza - Reflex - 21.11.2014

 

späť