Návšteva v Nemocnici Ružinov

ger2
Obrázok ku správe: Návšteva v Nemocnici Ružinov

Riaditeľ UNB, Alexander Mayer dnes navštívil dve pracoviská v ružinovskej nemocnici a to Kliniku geriatrie SZU a UNB a tiež Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie kde sa stretol s pracovníkmi. „Klinika geriatrie sa iba pred pár mesiacmi presťahovala z nemocnice v Podunajských Biskupiciach a ja som veľmi rád, že zamestnanci spolu s pánom prednostom, pani primárkou a vrchnou sestrou mi dnes potvrdili správnosť tohto rozhodnutia. Väčšie a bezpečnejšie priestory, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ktorí sú tak v rukách špecialistov z viacerých odborov, využívajúc silné zázemie nemocníc UNB, čím sa zrýchlil diagnostický proces i samotná liečba. Všetky tieto benefity zlepšili dostupnosť zdravotnej starostlivosti a tiež pracovné podmienky zamestnancov a to bol náš zámer,“ povedal riaditeľ UNB, Alexander Mayer.

Ďalším pracoviskom, ktoré riaditeľ navštívil bolo Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie. Spolu s pani primárkou a vedúcou fyzioterapie si prešli priestory pracoviska. „Toto pracovisko má obrovský potenciál, veľkorysé priestory nám poskytujú rozsiahle možnosti liečby pacientov. Žiaľ dlhoročné neinvestovanie do rekonštrukcie priestorov tohto oddelenia spôsobilo jeho čiastočné znefunkčnenie. Našim cieľom aj spolu s vedením oddelenia je modernizácia a spustenie jednotlivých časti oddelenia do plnohodnotnej prevádzky, pretože potenciál využitia je tu skutočne veľký,“ povedal riaditeľ UNB, Alexander Mayer.

ger.1