Nefrologická transplantačná ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

1. poschodie v poliklinickej časti nemocnice, č. dv. 258 (Nefrologická ambulancia), 258 A (USG a konzultačná ambulancia), 259 (Transplantačná ambulancia)

Lekári:

Doc.MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA
MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC
MUDr. Miroslava Piešťanská
MUDr. Juraj Mariš

Sestrička:

Nataša Vítková, Ivana Čobejová

Tel.č:

02/5954 2480, email: transplantacna.ambulancia@kr.unb.sk

Časový harmonogram – pondelok až piatok:

06:00 - 08:30 Odber biologického materiálu
08:30 - 09:30 Spracovanie výsledkov, príprava kariet, príjem pacientov na Kliniku nefrológie a transplantácií obličiek, nasadenie 24. hod. monitoringu tlaku krvi (Holter)
09:30 - 13:30 Ambulantné vyšetrenia, USG vyšetrenia, konzultácie v rámci čakacej listiny na transplantáciu obličky, vyhodnotenie 24 hod. monitoringu 
13:30 - 14:00 Telefonické konzultácie. e-Recepty
14:00 - 14:30 Zadávanie výkonov, príprava žiadaniek a kariet na nasledujúci deň