Negatívne testy na COVID-19 na gynekológii v Ružinove

ruz
Obrázok ku správe: Negatívne testy na COVID-19 na gynekológii v Ružinove

Lekári na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Ružinove majú negatívne testy na COVID-19. Gynekologicko - pôrodnícka klinika od 23.3.2020 pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nie je potrebná karanténa ani lekárov ani hospitalizovaných pacientiek a rodičiek. 

Hneď, ako sme zistili, že lekár, ktorý pracuje na Gynekologicko-pôrodníckej klinike, mal potvrdený COVID-19, prijali sme všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré viedli k ochrane zdravia rodičiek, pacientok a personálu. Po prijatí prísnych protiepidemických opatrení a po následnom epidemiologickom šetrení sme zistili, že pozitívny lekár je externý zamestnanec kliniky, ktorý pracovisko navštevuje jedenkrát v týždni a nebol v tomto čase v kontakte so žiadnou našou pacientkou, resp. rodičkou. V kontakte bol iba s lekármi, ktorí boli okamžite prevedení do karantény, kde im boli realizované odbery. Testy vyšli negatívne, lekári nemajú potvrdený COVID-19. Aj vďaka rýchlej reakcii nemocnice a okamžitému prijatiu všetkých protiepidemických a bezpečnostných opatrení nedošlo k infikovaniu ďalších osôb a naše rodičky, pacientky a samotný personál zostal v  bezpečí a Gynekologicko-pôrodnícka klinika v Ružinove pokračuje i naďalej v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.