Neonatologická

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č.dverí 1074

Lekári:

MUDr. Eva Dzurillová, MUDr. Adriana Šitinová, MUDr. Renáta Sečkárová,

Sestrička:

Ivana Geržová

Tel.č:

02/ 48 234 136