Neurochirurgická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 115

Lekári:

Lekári neurochirurgickej kliniky

Sestrička:

Regina Kozáčiková

Tel.č:

02/ 59 54 2452
Pacientov na konzultácie a kontroly OBJEDNÁVAME!
Akútne stavy a hospitalizovaných pacientov vybavujeme priebežne.
Pri vstupe do ambulancie si pripravte:
- kartu poistenca
- odporúčanie od odosielajúceho lekára
- RTG nálezy
- CT a MR nálezy