Neurofyziológia EEG

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

č. dv. 250

Lekári:

doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD., MUDr. Marián Šaling, PhD., MUDr. Eva Pakosová, PhD.

Sestrička:

Marta Moleková, Eva Ambrózyová

Tel.č:

02/ 59 54 2735
Elektroencefalografia EEG