Neurofyziológia EP

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

č. dv. 249

Lekári:

MUDr. Gabriela Timárová, PhD., MUDr. Iveta Lisá, PhD., MUDr. Eva Pristašová, PhD.

Sestrička:

Valéria Krempaská

Tel.č:

02/ 59 54 2727
EP - evokované potenciály