Neurologická ambulancia I

poschodie poliklinika, č. dv. 211

Lekári:

MUDr. Marián Šaling, MUDr. Peter Kalina, CSc., MUDr. Eva Pakosová, PhD.

Sestrička:

Jarmila Sabolová

Tel.č:

02/ 59 54 2766, email: marian.saling@kr.unb.sk, peter.kalina@kr.unb.sk
Objednávanie pacientov denne v čase 13.00 - 15.00