Novorodenecké oddelenie v Nemocnici akad. L. Dérera získalo Certifikát pracoviska bazálnej stimulácie podľa prof. Dr. FRÖHLICHA

d2f28ea0-8db2-428f-baae-ef0124c18b86
Obrázok ku správe: Novorodenecké oddelenie v Nemocnici akad. L. Dérera získalo Certifikát pracoviska bazálnej stimulácie podľa prof. Dr. FRÖHLICHA

Novorodenecké oddelenie v nemocnici na Kramároch získalo certifikát pracoviska, ktoré sa riadi konceptom podnetov, ktoré podporujú zmyslové vnímanie dieťatka. Koncept bazálnej stimulácie vyvinutý nemeckým profesorom Dr. Fröhlichom je systém pedagogicko- ošetrovateľskej starostlivosti v intenzívnej a následnej medicíne. Tento koncept je rozpracovaný aj pre novorodeneckých pacientov ošetrovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti a je súčasťou ošetrovateľských procesov vo vyspelej Európe.

Podstatou konceptu je zmyslové vnímanie dieťaťa, ktoré už od 7. týždňa tehotnosti začína vnímať intrauterinné prostredie, a to hmatom, sluchom, chuťou a tiež vnímaním hraníc svojho tela vďaka ohraničenému priestoru maternice. Tieto podnety vedú u plodu k priaznivému rozvoju mozgových funkcií.

„V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa rodí najviac detí na Slovensku, okrem bežnej zdravotnej starostlivosti o budúce mamičky a novorodencov na našich pracoviskách vykonávame aj špecializovanú starostlivosť napríklad v prípade predčasne narodených detí. Aj takýmito krokmi chceme, aby všetky naše pôrodnice a novorodenecké oddelenia boli skutočne miestom kde sa poskytuje najkvalitnejšia zdravotná starostlivosť s odborníkmi na najvyššej úrovni.“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Ošetrovateľský koncept bazálnej stimulácie podporuje zmyslové vnímanie novorodenca od prvých minút po narodení, čím plynulo nadväzuje na rozvoj zmyslového vnímania pred narodením. Táto skutočnosť má nezastupiteľný význam najmä u predčasne narodených detí, u ktorých už nemôže vývin pokračovať v prirodzenom prostredí maternice. Integrácia tohto konceptu do starostlivosti o predčasne narodených alebo chorých novorodencov využíva podnety, ktoré dieťa spoznalo ešte pred narodením, či už je to pre dieťa známa poloha, pohyby, vnímanie dotykov, stimulácia rozvoja sania, dýchania a podobne. Veľmi veľkou výhodou je, že umožňuje aj rodičom byť súčasťou liečebného a ošetrovateľského procesu.

„Koncept bazálnej stimulácie môžeme považovať  za dôležitú  súčasť liečebného procesu. U našich najmenších pacientov  významne znižuje možný stres sprevádzajúci nevyhnutnú liečbu, znižuje   vnímanie bolesti,  významne  zlepšuje dýchanie, znižuje potrebu podávania liekov, zlepšuje príjem stravy, skracuje dĺžku podávania infúznej liečby a tým skracuje aj samotnú  dĺžku hospitalizácie.   Z dlhodobého hľadiska priaznivo ovplyvňuje psychomotorický vývin dieťaťa. Sme veľmi radi, že sa nám edukáciou sestier a lekárov nášho oddelenia a nastavením ošetrovateľských procesov  podarilo  získať  štatút  „Certifikované pracovisko konceptu Bazálne stimulácie“,  a tým sa zaradiť medzi Európske pracoviská, ktoré poskytujú  deťom o veľa viac, ako samotnú medikamentóznu alebo prístrojovú liečbu.“ povedala MUDr. Silvia Mikulajová, primárka Novorodeneckého oddelenia v Nemocnici akad. L. Dérera – Univerzitná nemocnica Bratislava