Nový prístup k liečbe pacientov s funkčnými poruchami tráviaceho traktu

centrum gastro
Obrázok ku správe: Nový prístup k liečbe pacientov s funkčnými poruchami tráviaceho traktu

Pacienti s funkčnými ochoreniami tráviaceho traktu, medzi ktoré patrí najčastejšie sa vyskytujúci syndróm dráždivého čreva (anglicky Irritable Bowel Syndrome - skrátene IBS) budú mať od augusta na Gastroenterologickej klinike SZU a UNB, prvé Centrum funkčných ochorení tráviaceho traktu. Na Slovensku takýto koncept prístupu k liečbe doteraz nebol. Inovatívnosť spočíva v holistickom prístupe k pacientovi, o ktorého sa bude starať celý tím odborníkov.

„Nesmierne ma teší keď vidím ako sa Gastroenterologická klinika SZU a UNB pod vedením Ladislava Kuželu posúva najmä v prístupe ku pacientovi, ktorý je založený na individualite a vnímaní jeho potrieb s dôrazom na celistvosť každého jedného prípadu. Centrum funkčných ochorení, ktoré bude súčasťou  Gastroenterologickej kliniky SZU a UNB je jedinečné pracovisko na Slovensku, kde sa o pacienta bude starať nielen lekár, ale celý tím odborníkov.  Tento prístup vnímam veľmi pozitívne, pretože ako nám výskumy z posledných rokov ukazujú zdravotný problém je veľakrát dôsledkom mnohých nepriaznivých faktorov, ktoré dokáže tím špecialistov z viacerých odborností správne identifikovať a nastaviť tak liečbu, ktorá bude úspešná.“  povedal MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH MHA, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Pacient nedostane iba lieky, či odporúčania, ale okrem lekárov sa o neho bude starať nutričný terapeut, tím psychológov a fyzioterapeutických špecialistov.

V centre sa budeme cielene venovať, ako už s názvu vyplýva, pacientom s funkčnými ochoreniami tráviaceho traktu, medzi ktoré patrí aj veľmi často sa vyskytujúci syndróm dráždivého čreva. Slovo funkčný hovorí práve o tom, že napriek tomu, že pacient s takýmto ochorením absolvuje rôzne vyšetrenia, tieto neukážu organický pôvod ťažkostí, teda ide doslova o poruchu fungovania tráviacej trubice. Podľa skúseností, ktoré sú k dispozícií od kolegov na popredných zahraničných pracoviskách, kde podobné centrá fungujú, práve zmena samotného životného štýlu, prístupu k životu, strave a pravidelný pohyb sú tou správnou cestou, ako pomôcť pacientom s funkčnými poruchami tráviaceho traktu.“ hovorí  dôležitosť zmeny správania sa k pacientovi prednosta Gastroenterologickej kliniky SZU a UNB doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH. Ako ďalej vysvetľuje, ide naozaj pomerne veľkú skupinu ľudí. Predpokladá sa, že vo svete až 20 % ľudí má funkčnú poruchu tráviaceho traktu.

IBS sa prejavuje chronickými bolesťami brucha a zmenenými črevnými návykmi. Chronická bolesť brucha je väčšinou pociťovaná ako kŕčovitý pocit s rôznou intenzitou a periodickými zhoršeniami. Lokalizácia a charakter bolesti sú rôzne. Závažnosť je od miernej až po ťažkú. Bolesť je často viazaná na vyprázdnenie. Taktiež emočný stres a jedlo môžu zhoršiť bolesť. Pacienti majú taktiež častejšie nafukovanie brucha a zvýšenú produkciu plynov vo forme zvýšeného odchodu vetrov alebo grgania. Príznaky zahrňujú aj hnačku, zápchu, striedanie hnačky a zápchy.

Súčasťou terapie bude aj dohľad fyzioterapeutov, ktorí za pomoci rôznych techník a tým, že pacientovi zmenia vnímanie dôležitosti pohybu, budú veľmi dôležitou súčasťou multidisciplinárneho tímu.

Súčasťou kliniky je aj nutričná terapeutka Bc. Jana Kondrcová. Ako často pripomína, práve strava tak ako vie byť liekom, vie byť aj jedom, vždy záleží len od množstva. Zmena stravovania je v tomto prípade kľúčová.

„Zmena života  pri diagnóze nie je len o zmene stravy a nebudem klamať často to nie je tak ľahké ako si klient/pacient myslí... Ak už máme zdravotný problém len lieky, google rady  a vynechanie niektorých (často zbytočne veľa a nadlho ) potravín nepomôže. Všetko so všetkým súvisí, extrémy a  skratky neexistujú ani nie sú dlhodobo udržateľné a vo  výžive to platí dvojnásobne . Nakoľko sme jedinečné bytosti, potrebujeme  individuálny prístup v ktorom sa naučíme počúvať vlastné telo, jeho reakcie. Práve pre tieto dôvody sa teším celostnému prístupu, ktorého súčasťou môžem byť.  Pacient /klient si musí uvedomiť, že možno sa niekedy zbytočne točil v bludnom kruhu.“ vysvetľuje nutričná terapeutka kliniky Bc. Jana Kondrcová.

Jednoduchý recept, či liek na IBS nie je. Preto je dôležitý individuálny prístup k pacientovi. Často pacient po stanovení diagnózy začína hľadať pomoc na internete a môže sa preto dostať aj k nesprávnym postupom. O to viac je dôležitý čas, ktorý sa pacientom v centre bude venovať.

Medzi základné faktory, ktoré vplývajú na vznik IBS je aj stres a vysoko pravdepodobne úlohu hrajú aj psychosociálne vplyvy, ako napríklad nečakané životné straty. Ďalej sa našla zvýšená frekvencia sexuálneho a fyzického ubližovania v predchorobí, poprípade snaha upútať pozornosť cez chorobu, preto spolupráca s klinickými psychológmi je rovnako dôležitá.

Spojenie správnej liečby (gastroenterológ), zmeny stravovania (výživový špecialista), psychoterapeutického prístupu (psychológ), ako aj za pomoci rôznych masážnych techník (fyzioterapeut), sa pacienti rýchlejšie dostanú opäť do aktívneho života a bez tráviacich obmedzení.

„Podstatné je v liečbe pacientov s funkčnými ochoreniami tráviaceho traktu správne nastaviť vzťah pacient-lekár a udržať pokračovanie tímovej starostlivosti“, dodáva doc. Kužela.