Nový režim návštev hospitalizovaných pacientov

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu sa vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava rozhodlo zmeniť podmienky návštev pacientov hospitalizovaných v našich zariadeniach. Návštevy na neCOVIDových oddeleniach sa preto od 12.3. povoľujú v tzv. režime OP, t.j. pre očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v zmysle vyhlášky ÚVZSR, a to počas troch dní v týždni, teda konkrétne v stredu, sobotu a nedeľu v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod.

 

Naďalej sú povolené návštevy u pacientov v paliatívnej starostlivosti a umierajúcich aj mimo návštevných hodín na základe povolenia prednostu či primára všetkých kliník či oddelení. Povolené sú aj návštevy kňaza s cieľom vysluhovania sviatostí, pričom však kňaz musí byť kompletne očkovaný. Povolená je aj prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby pri pôrode, rovnako ale platí, že táto osoba musí byť kompletne očkovaná a preukázať sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín alebo sa musí preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín.

 

Návštevy sú povolené aj pre jednu sprevádzajúcu osobu pri hospitalizácii dieťaťa s podmienkou, že pri plánovanej hospitalizácii sa osoba preukáže negatívnym PCR testom nie starším ako 24 hodín. V prípade akútnej hospitalizácie platia pre sprevádzajúcu osobu rovnaké pravidlá testovania ako pre ostatných hospitalizovaných pacientov. Nevyhnutnou podmienkou povolenia prítomnosti prevádzajúcej osoby je jej súhlas s ďalším testovaním na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 podľa rozhodnutia ošetrujúceho lekára. Povolená je tiež prítomnosť rodiča na oddelení patologických novorodencov, pričom podmienky prítomnosti rodičov určuje vedúci pracovník, ako aj aktivity občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors, no aktivisti musia byť plne očkovaní.