Očná ambulancia klinická

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

poliklinika 1. poschodie, č. dv. 119

Lekári:

Sestrička:

Jana Vlachová

Tel.č:

02/ 68 67 2626
8.00 - 9.30 prijímanie objednaných pacientov