Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých je nástupcom Liečebne dlhodobo chorých. V súčasnosti poskytujeme lekársku, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť na 31 posteliach. Hospitalizuje predovšetkým prekladových pacientov z jednotlivých oddelení a kliník UNB. Väčšinou ide o polymorbídnych, imobilných pacientov, prevažne seniorov. Cieľom našej starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav a dosiahnuť maximálne možnú sebestačnosť.

Personál oddelenia tvorí najdôležitejšiu zložku starostlivosti o hospitalizovaného pacienta. V súčasnosti je to stabilizovaný kolektív spolupracovníkov, odborne i ľudsky vyzretý, ktorého snaha sa sústreďuje práve na poskytnutie najkvalitnejšej starostlivosti o pacienta.

Okrem štandardného vybavenia oddelenia sa dlhodobo a cieľavedome snažíme získavať pomôcky a prístroje, ktoré slúžia predovšetkým pacientom. Pomáha nám v tom aj sponzorstvo. Na 31 postelí máme 25 antidekubitálnych matracov a dynamických systémov s kompresormi. Imobilní pacienti môžu využívať špeciálne sprchovacie lôžka. K dispozícii sú bioptrónové lampy rozličnej veľkosti. I vďaka týmto pomôckam sme dosiahli výrazné úspechy v prevencii vzniku dekubitov i v samotnej liečbe dekubitov a chronických rán u pacientov, ktorí boli preložení na naše oddelenie s týmito problémami.
Rehabilitačné pracovníčky na oddelení majú k dispozícii okrem základných pomôcok pre polohovanie a nácvik chôdze, stacionárny bicykel a diadynamic stacionárny i prenosný.

Oddelenie poskytuje aj logopedickú starostlivosť zameranú na neurogénne poruchy komunikácie.

 

Oddelenie dlhodobo chorých UN Bratislava
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Nemocničná budova, 5. poschodie

primár oddelenia: 02/48 234 690, cemba@ru.unb.sk
sekretariát primára: 02/48 234 690, sepsiova@ru.unb.sk
 

vedúca sestra: 02/48 234 695, drienovska@ru.unb.sk
lekári, logopéd: 02/48 234 585 - 

Návštevné hodiny:
každý deň (aj cez víkendy a sviatky) 15: 00 - 17: 00
 

  

 

späť