Oddelenie klinickej imunológie a alergológie

Oddelenie klinickej imunológie a alergiológie manažuje pacientov s poruchami imunitného systému:
- alergickými chorobami – alergická rinitída, konjunktivitída, astma bronchiale, alergická urtikária, atopický ekzém a ďalšie,
- primárnymi a sekundárnymi imunodeficientnými stavmi,
- autoimunitnými chorobami.
Pre týchto pacientov vykonávajú pracovníci diagnostiku a ambulantnú liečbu.
Pracovníci oddelenia tiež realizujú konziliárne vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných na iných klinikách.

Pracovisko pozostáva z ambulantnej časti a laboratórneho zázemia, kde sa vyšetrujú základné i špeciálne parametre imunitného systému, potrebné k diagnostike imunopatologických stavov.

Oddelenie nesídli v areáli Nemocnice Staré Mesto.

Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Staré Mesto 
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava 


Oddelenie klinickej imunológie a alergiológie UNB
Americké nám 3
Bratislava
 

primár prof MUDr. Peter Pružinec, CSc.: 02/57290 790


MUDr. Ivan Janšák: 02/57290 794 

 

späť