Oddelenie telovýchovného lekárstva

Sme pracovisko s viac ako 70-ročnou tradíciou. Ponúkame komplexnú zdravotnú starostlivosť pre športovcov – preventívnu aj akútnu zdravotnú starostlivosť. Súčasťou pracoviska je aj interná ambulancia pre športovcov (diagnostika a terapia vnútorných ochorení, interné predoperačné vyšetrenie).

V roku 2016 nám bolo Slovenskou spoločnosťou telovýchovného lekárstva udelené osvedčenie o akreditácii pracoviska na výkon preventívnej lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca Spiroergometria a Ergometria- „A“ – certifikát.

Preventívna telovýchovno - lekárska prehliadka je povinná pre vrcholového športovca, talentovanú mládež podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z. a jej náplň je definovaná vo vyhláške č.51/2016. Preventívna prehliadka je tiež povinná pre záujemcov o štúdium na FTVŠ v Slovenskej a Českej republike a odporúčaná pre všetkých registrovaných športovcov v športových kluboch a pre rekreačných športovcov.

Preventívnou telovýchovno - lekárskou prehliadkou získate podrobné informácie o tom, ako pracuje váš organizmus v zaťažení. V rámci preventívnej prehliadky robíme aj športovú diagnostiku, vďaka čomu vieme presne určiť trénovanosť a zadefinovať optimálne tréningové zaťaženie . Ponúkame rôzne druhy preventívnych prehliadok v závislosti od veku a trénovanosti.

Preventívna prehliadka I. zahŕňa

 •  anamnézu (rodinná, osobná, športová, alergická,...),
 •  určenie objektívneho klinického nálezu, meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži, určenie percenta celkového a podkožného tuku a výpočet BMI,
 •  analýzu zloženia tela (IN-BODY 970), 
 • orientačné podologické vyšetrenie (podoskop + podocam), 
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych), 
 • dynamometriu, 
 • EKG v pokoji, 
 • ergometrické (záťažové) vyšetrenie, 
 • odbery krvi (sedimentácia krvi a krvný obraz) a moču (iné parametre napr. biochémia za príplatok podľa cenníka Medirex) 
 • celkové zhodnotenie zdravotného stavu a stavu trénovanosti telovýchovným lekárom s odporučením adekvátnej záťaže a ďalších vyšetrení.
   

Preventívna prehliadka II. zahŕňa

 •  preventívnu prehliadku I. + spiroergometriu (špecializované záťažové vyšetrenie.Upozornenie: 24 hodín pred záťažovým vyšetrením netrénovať !!! Na vyšetrenie treba prísť nalačno

 

Nie je potrebný výmenný lístok od praktického lekára!

Ceny vyšetrenia Vám poskytneme pri objednávaní sa na vyšetrenie.

Upozornenie: 24 hodín pred záťažovým vyšetrením netrénovaťČo si priniesť na preventívnu prehliadku:

 •  informácie o zdravotnom stave od detstva (ochorenia, úrazy, hospitalizácie, alergia na lieky a iné), pri sledovaní vyšetrovaného v ambulancii lekára -špecialistu (kardiológ, neurológ, imunológ,...) správu z posledného vyšetrenia,
 •  informácie o ochoreniach v rodine (dedičné ochorenia, cukrovka, infarkt, nádory...)
 •  prvý ranný moč asi 10 – 20 ml • športové oblečenie a obuv (krátke nohavice, tričko a tenisky)
 • desiatu + nápoj • hygienické potreby (uterák a mydlo) - osprchovanie po ukončení testu
 • v prípade absolvovania zdravotnej prehliadky pre potreby školy (športové stredné školy, FTVŠ) aj vytlačené a vyplnené tlačivo (ak daná škola má vlastné tlačivá).
Na preventívne prehliadky nie je potrebný výmenný lístok od praktického lekára! Aktuálne ceny za vyšetrenie Vám poskytneme pri objednávaní sa na vyšetrenie. Po úhrade platby za preventívnu prehliadku športovca v pokladni UNB možno požiadať o čiastočné preplatenie platby vo svojej zdravotnej poisťovni vo výške, ktorú určuje daná zdravotná poisťovňa.

Spolupracujeme so športovými klubmi. Pre jednotlivcov i firmy ponúkame diagnostiku schopnosti znášať pracovné zaťaženie v rôznych povolaniach duševného i fyzického charakteru.
Na základe výsledkov preventívnej prehliadky zabezpečujeme konziliárne vyšetrenie pre pacientov starších ako 18 rokov na pracoviskách UNB.
 

Nájdete nás: Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava
Blok E – vyvýšené prízemie
Objednávanie pacientov a bližšie informácie Vám radi poskytneme:
+421 2 57 290 462 (po 10,00 hod) alebo ktl.amb@sm.unb.sk

Ordinačné hodiny:
Pondelok:
07:30 - 14:00
Utorok:
07:30 - 14:00
Streda:
07:30 - 14:00
Štvrtok:
07:30 - 14:00
Piatok:
07:30 - 12:00

Stručná charakteristika jednotlivých vyšetrení:

Bicyklová ergometria
Cieľom vyšetrenia je posúdiť telesnú zdatnosť a zdravotný stav športovca z hľadiska prítomnosti pozitívnych (športovo-adaptačné zmeny) alebo negatívnych zmien na srdci, ktoré sa objavujú iba pri fyzickej záťaži

Spiroergometria
Buď na bicyklovom ergometri alebo na bežiacom páse. Spiroergometrickým vyšetrením sa zisťuje maximálny aeróbny výkon pri kontinuálnom zvyšovaní zaťaženia. Určuje sa aeróbny a anaeróbny prah pomocou analýzy dýchacích plynov. Sleduje sa reakcia kardiovaskulárneho a dýchacieho systému na dynamickú prácu. Výber ergometra (bicykel/bežiaci pás) závisí od charakteru športovej disciplíny.

Spirometria
Spirometriou v pokoji sa vyšetruje funkcia pľúc (vitálna kapacita a jednosekundový usilovný výdych), prípadne sa diagnostikuje pozáťažový bronchospazmus (spirometriou v 6 min. po záťaži). (toto vyšetrenie je súčasťou preventívnej prehliadky športovca).

Antropometria
Touto vyšetrovacou metódou sa zisťuje telesná výška, telesná hmotnosť, percento podkožného tuku (kalipometriou).

Analýza zloženia tela
Vyšetrenie multifrekvenčnou bioimpedančnou metódou s priamym segmentovým meraním prístrojom IN-BODY 970 (toto vyšetrenie je súčasťou preventívnej prehliadky športovca).
Na analýzu zloženia tela sa môžu klienti objednať aj samostatne, vtedy je cena za vyšetrenie 15,40 Eur. (napr: pacienti z obezitologickej, nefrologickej, kardiologickej, geriatrickej, RHB ambulancie, výživové poradne....)

In Body

Dynamometria
Touto diagnostickou metódou zisťujeme silu svalov horných končatín pri izometrickej kontrakcii.

Orientačné podologické vyšetrenie - PodoCam
Touto diagnostickou metódou zisťujeme a zaznamenávame základné poruchy postavenia chodidla na podoskope pomocou prístroja PodoCam. Výstupom z vyšetrenia je fotodokumentácia.

Podocam 1

Wingate test
Test na diagnostiku anaeróbnych schopností dolných končatín pomocou izokinetického bicyklového ergometra (Excalibur). Po 5-minútovom rozcvičení sa športovec bicykluje maximálnym úsilím počas 30- tich sekúnd. Pri vyšetrení sa hodnotí maximálny dosiahnutý výkon, celková práca a index únavy. Test je zameraný na hodnotenie ATP-CP systému a LA systému – t. j. rýchlosti. Toto vyšetrenie je určené hlavne pre hokejistov, cyklistov, atlétov, bojové športy a iné výbušné športy.
Počas testu ergometrom Excalibur možno zisťovať silu tlaku na jednotlivý pedál pomocou odporového tenzometra a tým určiť silu pravej a ľavej dolnej končatiny. Ak je rozdiel v sile končatín výrazný, znamená to zvýšené riziko úrazu. Tento test sa dá využiť ako preventívna metóda alebo ako diagnostická metóda pred zaradením športovca do záťaže po úraze DK a po RHB.
Cena za vyšetrenie je 24 Eur.
Toto vyšetrenie nie je možné zrealizovať v jeden deň s preventívnou prehliadkou.

Wingate

Výskoková ergometria
Je 10 sekundový test znožných výskokov opakovaný 3-krát. Na základe nameraných hodnôt možno nepriamo určiť percentuálny podiel rýchlych svalových vláken.

Ostatné:
Okrem preventívnych prehliadok športovcov poskytujeme: Konziliárnu činnosť pre pediatrov, praktických lekárov atď. Zdravotnícke zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí. Zdravotnícke zabezpečenie klubov a reprezentácií. Postgraduálne praktické vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore telovýchovné lekárstvo. Na základe výsledkov preventívnej prehliadky zabezpečujeme konziliárne vyšetrenie pre pacientov starších ako 18 rokov na pracoviskách UNB

späť