Oddelenie telovýchovného lekárstva

Sme pracovisko s viac ako 70 ročnou tradíciou. Ponúkame komplexnú zdravotnú starostlivosť pre športovcov – preventívnu aj akútnu zdravotnú starostlivosť.
Súčasťou je aj interná medicína (diagnostika a terapia vnútorných ochorení, interné predoperačné vyšetrenie).

V roku 2016 nám bolo Slovenskou spoločnosťou telovýchovného lekárstva udelené osvedčenie o akreditácii pracoviska na výkon preventívnej lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca Spiroergometria a Ergometria- „A“ – certifikát.

Preventívnou telovýchovno - lekárskou prehliadkou získate podrobné informácie o tom, ako pracuje váš organizmus v zaťažení.
Prehliadka je povinná pre vrcholového športovca, talentovanú mládež a odporúčaná pre všetkých registrovaných športovcov v športových kluboch a pre rekreačných športovcov.

V rámci preventívnej prehliadky Vám urobíme aj športovú diagnostiku, vďaka čomu Vám vieme presne určiť Vašu trénovanosť a zadefinovať optimálne tréningové zaťaženie .
Ponúkame rôzne druhy preventívnych prehliadok v závislosti od veku a trénovanosti.

 

Základná preventívna prehliadka I.

 zahŕňa

  • Anamnézu (rodinná, osobná, športová, alergická,...),
  • určenie objektívneho klinického nálezu, meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencii v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži, výpočet BMI a percent tuku,
  • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),
  • EKG v pokoji,
  • Ergometria (záťažové vyšetrenie).
  • Súčasťou sú i odbery krvi a moču a celkové zhodnotenie zdravotného stavu a stavu trénovanosti telovýchovným lekárom s odporučením adekvátnej záťaže a ďalších vyšetrení.
     

Základná preventívna prehliadka II.

zahŕňa

  •  preventívnu prehliadku I + Spiroergometriu (špecializované záťažové vyšetrenie).

 

Nie je potrebný výmenný lístok od praktického lekára!

Ceny vyšetrenia Vám poskytneme pri objednávaní sa na vyšetrenie.

Upozornenie: 24 hodín pred záťažovým vyšetrením netrénovaťČo si priniesť na preventívnu prehliadku:
• informácie o zdravotnom stave od detstva (ochorenia, úrazy, hospitalizácie, alergia na lieky a iné)
• informácie o ochoreniach v rodine (dedičné ochorenia, cukrovka, infarkt, nádory...)
• prvý ranný moč asi 10 – 20 ml
• športové oblečenie a obuv (krátke nohavice, tričko a tenisky)
• desiatu + nápoj
• hygienické potreby (uterák a mydlo) - osprchovanie po ukončení testu


Spolupracujeme so športovými klubmi.
Pre jednotlivcov i firmy ponúkame diagnostiku schopnosti znášať pracovné zaťaženie v rôznych povolaniach duševného i fyzického charakteru.

Na základe výsledkov preventívnej prehliadky zabezpečujeme konziliárne vyšetrenie na pracoviskách UNB.

 

Nájdete nás: Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava
Blok E – vyvýšené prízemie
Objednávanie pacientov a bližšie informácie Vám radi poskytneme:
+421 2 57 290 462 (po 10,00 hod) alebo ktl.amb@sm.unb.sk

Ordinačné hodiny:
Pondelok:
07:30 - 14:00
Utorok:
07:30 - 14:00
Streda:
07:30 - 14:00
Štvrtok:
07:30 - 14:00
Piatok:
07:30 - 12:00

 


Funkčná diagnostika a diagnostika trénovanosti
Spirometria
Spirometriou sa vyšetruje funkcia pľúc, prípadne pozáťažový bronchospazmus.

Antropometria
Touto vyšetrovacou metódou sa zisťuje telesná výška, telesná hmotnosť, percento podkožného tuku, stanovuje sa množstvo aktívnej telesnej hmoty, predikcia výšky a somatotyp.

Bicyklová ergometria
Cieľom vyšetrenia je posúdiť telesnú zdatnosť a zdravotný stav športovca z hľadiska prítomnosti pozitívnych (športovo-adaptačné zmeny) alebo negatívnych zmien na srdci, ktoré sa objavujú iba pri fyzickej záťaži.

Spiroergometria
Buď na bicyklovom ergometri alebo na bežiacom páse. Spiroergometrickým vyšetrením sa zisťuje maximálny aeróbny výkon pri kontinuálnom zvyšovaní zaťaženia. Určuje sa aeróbny a anaeróbny prah pomocou analýzy dýchacích plynov. Sleduje sa reakcia kardiovaskulárneho a dýchacieho systému na dynamickú prácu. Výber ergometra závisí od charakteru športovej disciplíny.

Výskoková ergometria
Je 10 sekundový test znožných výskokov opakovaný 3-krát. Na základe nameraných hodnôt možno nepriamo určiť percentuálny podiel rýchlych svalových vláken.


Ostatné služby

Konziliárnu činnosť pre pediatrov, praktických lekárov atď.
Zdravotnícke zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí.
Zdravotnícke zabezpečenie klubov a reprezentácií.
Na základe výsledkov preventívnej prehliadky zabezpečujeme konziliárne vyšetrenie na pracoviskách UNB.
 

späť