Oddelenie telovýchovného lekárstva

Ponúkame komplexnú zdravotnú starostlivosť pre športovcov – preventívnu a akútnu zdravotnú starostlivosť.
Súčasťou je aj interná medicína (diagnostika a terapia vnútorných ochorení, interné predoperačné vyšetrenie).
V roku 2016 nám bolo Slovenskou spoločnosťou telovýchovného lekárstva udelené osvedčenie o akreditácii pracoviska na výkon preventívnej lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca  Spiroergometria a Ergometria- „A“ – certifikát
 
Spolupracujeme so športovými klubmi.
 
Preventívnou telovýchovno - lekárskou prehliadkou získate podrobné informácie o tom, ako pracuje váš organizmus v zaťažení.
Prehliadka je povinná pre vrcholového športovca, talentovanú mládež  a odporúčaná pre všetkých registrovaných športovcov v športových kluboch a  pre rekreačných športovcov.  V rámci preventívnej prehliadky Vám urobíme aj športovú diagnostiku, vďaka čomu Vám vieme presne určiť Vašu trénovanosť a zadefinovať optimálne tréningové zaťaženie .
Ponúkame rôzne druhy preventívnych prehliadok v závislosti od veku a trénovanosti. Na základe výsledkov preventívnej prehliadky zabezpečujeme konziliárne vyšetrenie na pracoviskách UNB.Pre jednotlivcov ale aj firmy ponúkame diagnostiku schopnosti znášať pracovné zaťaženie v rôznych povolaniach duševného i fyzického charakteru.
 
Nadštandardné vybavenie a unikátne metódy - Spiroergometria na bicykli a bežiacom koberci (zisťovanie kvality činnosti kardiovaskulárneho a dýchacieho systému pri aeróbnej práci),  Výskokový a izokinetický ergometer (kontrola pohybového systému),  Prístroje na  vyšetrenie laktátu z kapilárnej krvi v teréne aj v laboratóriu., Fototerapia, elektroliečba a UZV terapia (na liečbu poškodení pohybového aparátu).
Základná preventívna prehliadka I. zahŕňa- Anamnézu (rodinná, osobná, športová, alergická,...), určenie objektívneho klinického  nálezu, meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencii v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži, výpočet BMI a percent tuku, spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych), EKG v pokoji, Ergometria (záťažové vyšetrenie). Súčasťou sú i odbery krvi a moču a celkové zhodnotenie zdravotného stavu a stavu trénovanosti telovýchovným lekárom s odporučením adekvátnej záťaže a ďalších vyšetrení.
Cena od 42 Eur ( deti a mládež do 26 rokov)
Cena od 62 Eur (od 26 rokov)
Základná preventívna prehliadka II. zahŕňa - preventívnu prehliadku I + Spiroergometria (špecializované záťažové vyšetrenie).
Cena od 75 Eur (registrovaní športovci)
Cena od 91 Eur (ostatní športovci)
Preventívnu prehliadku športovcov registrovaných v športových kluboch do 18 rokov čiastočne prepláca zdravotná poisťovňa (ZP), po predložení faktúry o zaplatení preventívnej telovýchovno-lekárskej prehliadky športovca a fotokópie registračného preukazu športovca.
Neregistrovaný športovec do 18 rokov, športovec nad 18 rokov a všetci ostatní pacienti si preventívnu prehliadku hradia v plnej výške.
 


 
akreditaciaob

Nájdete nás: Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava
Blok E – vyvýšené prízemie
Objednávanie pacientov a bližšie informácie Vám radi poskytneme:
+421 2 57 290 462 (po 10,00 hod) alebo ktl.amb@sm.unb.sk


Ordinačné hodiny:

Pondelok:
7.30 - 14.00
Utorok:
7.30 - 14.00
Streda:
7.30 - 14.00
Štvrtok:
7.30 - 14.00
Piatok:
7.30 - 12.00

Programy preventívnych vyšetrení
Denne podľa objednania od 7: 30
Prehliadka trvá asi 2 – 3 hod.
Je potrebné prísť nalačno.
Odber krvi na laboratórne vyšetrenie do 9:00 h.
Upozornenie: 24 hodín pred záťažovým vyšetrením netrénovať
Nie je potrebný výmenný lístok od praktického lekára!

 Čo si priniesť na preventívnu prehliadku:
• informácie o zdravotnom stave od detstva (ochorenia, úrazy, hospitalizácie, alergia na lieky a iné)
• informácie o ochoreniach v rodine (dedičné ochorenia, cukrovka, infarkt, nádory...)
• prvý ranný moč asi 10 – 20 ml
• športové oblečenie a obuv (krátke nohavice, tričko a tenisky)
• desiatu + nápoj
• hygienické potreby (uterák a mydlo) - osprchovanie po ukončení testu

 
 


Funkčná diagnostika a diagnostika trénovanosti
Spirometria
Spirometriou sa vyšetruje funkcia pľúc, prípadne pozáťažový bronchospazmus.

Antropometria
Touto vyšetrovacou metódou sa zisťuje telesná výška, telesná hmotnosť, percento podkožného tuku, stanovuje sa množstvo aktívnej telesnej hmoty, predikcia výšky a somatotyp.

Bicyklová ergometria
Cieľom vyšetrenia je posúdiť telesnú zdatnosť a zdravotný stav športovca z hľadiska prítomnosti pozitívnych (športovo-adaptačné zmeny) alebo negatívnych zmien na srdci, ktoré sa objavujú iba pri fyzickej záťaži.

Spiroergometria
Buď na bicyklovom ergometri alebo na bežiacom páse. Spiroergometrickým vyšetrením sa zisťuje maximálny aeróbny výkon pri kontinuálnom zvyšovaní zaťaženia. Určuje sa aeróbny a anaeróbny prah pomocou analýzy dýchacích plynov. Sleduje sa reakcia kardiovaskulárneho a dýchacieho systému na dynamickú prácu. Výber ergometra závisí od charakteru športovej disciplíny.

Výskoková ergometria
Je 10 sekundový test znožných výskokov opakovaný 3-krát. Na základe nameraných hodnôt možno nepriamo určiť percentuálny podiel rýchlych svalových vláken.


Ostatné služby

Konziliárnu činnosť pre pediatrov, praktických lekárov atď.
Zdravotnícke zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí.
Zdravotnícke zabezpečenie klubov a reprezentácií.
Na základe výsledkov preventívnej prehliadky zabezpečujeme konziliárne vyšetrenie na pracoviskách UNB.
 

späť