Onkologická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Očná klinika SZU a UNB, 7. poschodie č. dv. 7107

Lekári:

doc. MUDr. Petr Kolář, PhD./ MUDr. Juhanesovičová Petra

Sestrička:

Zuzana Mikulášiková

Tel.č:

02/ 68 672 831
Prestávka: 12.00 - 12.30
 
Objednávanie pacientov: 7:30-8:00 hod, 13:30-14:30 hod