ORL ambulancia špecializovaná

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Poliklinika I.poschodie, č. dv. 127

Lekári:

prof. MUDr. Milant Profant, CSc., MUDr. Tibor Barta, PhD., doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc., MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD.

Sestrička:

Janka Drabantová

Tel.č:

02/ 68 67 2556