ORL príjmová a konziliárna

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Poliklinika I.poschodie, č. dv. 126

Lekári:

MUDr. Jana Antalová, MUDr. Ján Siváček, MUDr. Peter Matulník, MUDr. Matej Babinec, MUDr. Tibor Barta, PhD.

Sestrička:

Anna Hlavatá

Tel.č:

02/ 68 67 2449
07:00 - 08:00 príjem JZS Ped.