ORL všeobecná a konziliárna ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Poliklinika I.poschodie, č. dv. 125

Lekári:

MUDr. Alica Lužáková, MUDr. Peter Matulník, MUDr. Branislava Bercíková, MUDr. Ján Siváček, MUDr. Roman Okoličány, CSc.

Sestrička:

Božena Feketeová

Tel.č:

02/ 68 67 2958

8.30 - 14.30 vyšetrenie objednaných pacientov