ORL všeobecná a konziliárna ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Poliklinika I.poschodie, č. dv. 125

Lekári:

MUDr. Alica Lužáková, MUDr. Peter Matulník, MUDr. Branislava Fides Bercíková, MUDr. Ján Siváček, MUDr. Matej Babinec

Sestrička:

Júlia Gašparová

Tel.č:

02/ 68 67 2958
08:30 - 14:30 vyšetrenie objednaných pacientov