Osobnosti

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MHA

„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“

Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

„Nikdy nepredpokladaj, že pacient je stratený.“

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

„Všetko sa dá urobiť, len treba mať vytrvalosť a správnu metodiku.“

MUDr. Martin Petrenko, CSc.

"Neexistujú nemožné sny, iba naše obmedzené predstavy o tom, čo je možné."

Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

"Urológia je remeslo požehnané vedou a umením, pre ktoré sú tými najdôležitejšími výrobnými nástrojmi hlava a ruky urológa."

Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.

"Všetko čo je, je o svetle.“

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

„Umenie liečiť pochádza z prírody, nie od lekára. Preto musí lekár začať od prírody, s otvorenou mysľou.“ (Paracelsus)

prof. MUDr. Ján Koller, CSc.

„Ignis nil nisi servus.“ (Oheň nie je nič iné len otrok.)

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

„Život je pohyb.“

MUDr. Jaroslava Macková

„Byť úspešným znamená prevziať absolútnu zodpovednosť.“
1 2 »