Osobnosti

Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH

„Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím.“

prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

„Krv znamená život, ale životy našich pacientov nemožno zachraňovať bez šľachetnej pomoci darcov krvi.“

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

„Žiť šťastne a robiť šťastným okolie.”

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

„Správna diagnostika a vhodne zvolené liečebné postupy sú tímovou prácou.”

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

„Človek nie je stvorený na to, aby sa vzdával. Človeka možno zdrviť, ale nie poraziť.“ (Ernest Hemingway)

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

„Profesionalita, spoľahlivosť, ľudskosť, etika."
« 1 2