Osobnosti

Prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc.

„Správaj sa ku všetkým pacientom bez rozdielu.“

MUDr. Jaroslava Macková

„Byť úspešným znamená prevziať absolútnu zodpovednosť.“

Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH

„Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím.“

prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

„Krv znamená život, ale životy našich pacientov nemožno zachraňovať bez šľachetnej pomoci darcov krvi.“

Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.

„Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“

Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc., P.A.H.

„Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť."

MUDr. Ivan André, PhD.

„Stále bojovať a nevzdávať sa,“ prízvukujem denne pacientom, ktorí klesajú na duchu.

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

„Žiť šťastne a robiť šťastným okolie.”

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

„Správna diagnostika a vhodne zvolené liečebné postupy sú tímovou prácou.”

Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.

„Nikto nie je taký múdry a šikovný, aby nemohol byť múdrejší a šikovnejší."
« 1 2 3 »