Osobnosti

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

„Žiť šťastne a robiť šťastným okolie.”

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

„Správna diagnostika a vhodne zvolené liečebné postupy sú tímovou prácou.”

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

„Človek nie je stvorený na to, aby sa vzdával. Človeka možno zdrviť, ale nie poraziť.“ (Ernest Hemingway)

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

„Profesionalita, spoľahlivosť, ľudskosť, etika."
« 1 2