Pacientom už slúži nový komplex očných ambulancií v Nemocnici Ružinov

IMG_0348
Obrázok ku správe: Pacientom už slúži nový komplex očných ambulancií v Nemocnici Ružinov
K dispozícii je 13 ambulancií a priestranná čakáreň
Pacienti Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) s ochoreniami zraku už navštevujú ambulancie v novom komplexe, ktorý je bezbariérový, priestranný, moderný a najmä im poskytuje všetko na jednom mieste s ľahkou orientáciou v priestore. Nemusia sa už presúvať po budove medzi vzdialenými pracoviskami Kliniky oftalmológie LF UK a UNB, ani sa tlačiť v stiesnených čakárňach bez okien.  

Očné ambulancie navštevuje množstvo ľudí.  Týždenne v nich urobia vyše 800 vyšetrení. Darí sa najmä jednodňovej chirurgii, počet takýchto zákrokov stúpol za rok takmer o 20%.  „Najčastejšie ide o pacientov s vekom podmienenou makulárnou degeneráciou sietnice a sivým zákalom,“ spresnil zástupca prednostu Kliniky oftalmológie LF UK a UNB MUDr. Konštantín Peško, PhD. 

Nový komplex tvorí  13 ambulancií a priestranná čakáreň. Vznikol rekonštrukciou a modernizáciou už existujúcich priestorov na prízemí nemocničnej polikliniky, kde sa nachádzali ambulancie iných kliník a oddelení. Renovácia si vyžiadala najmä búracie, murárske práce, výmeny rozvodov, podláh, či sanity. Ambulancie sú vybavené klimatizáciou aj novým nábytok. Náklady dosiahli 200 tisíc eur. 

 „Po dlhoročnom úsilí sa nám podarilo skvalitniť a zlepšiť podmienky pre ambulantných pacientov s ochoreniami zraku, ktorých z roka na rok pribúda. V budúcnosti by sme sa chceli zamerať na zvýšenie kapacít a zlepšenie podmienok pre operácie sivého  zákalu a liečbu aplikáciou injekcií do očí,“ uviedol generálny riaditeľ UNB MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH. 

Do uvoľnených priestorov na 3. poschodí Nemocnice Ružinov, kde bola predtým časť očných ambulancií, sa počas marca presťahuje Gerontopsychiatrické oddelenie. Organizačne síce patrí pod Nemocnicu Ružinov, dlhé roky však sídli v Špecializovanej geriatrickej nemocnici Podunajské Biskupice. Sťahovanie tohto oddelenia súvisí s vyrovnaním vlastníckych vzťahov v pavilónoch, ktoré patria Kongregácii milosrdných sestier sv. Kríža.