Partneri

  • Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  • Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Slovenská zdravotnícka univerzita
  • Národná transfúzna služba SR
  • Národné centrum zdravotníckych informácií