Podvečer je v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda plánovaná odstávka vody

Obrázok ku správe: Podvečer je v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda plánovaná odstávka vody
Oznam pre pacientov
Vážení pacienti,
BVS bude v stredu 23. 3. 2016 v čase od 16: 00 do 18: 00 meniť vodomer na Antolskej ulici, čo bude mať dosah aj na Nemocnicu sv. Cyrila a Metoda. V uvedenom čase bude budova úplne odstavená od dodávok pitnej vody.

Keďže ide o plánovanú výmenu, UNB sa na ňu pripravila.  V spolupráci s Krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby budú dve hodiny odkláňaní pacieti vyžadujúci neodkladný operačný výkon do ďalších nemocníc UNB. 

Prístup k pitnej vode budú mať zamestnanci a pacienti nachádzajúci sa v tom čase v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda zabezpečený aj vďaka pristavenej cisterne. 

Ďakujeme za pochopene.