Pokračujeme vo výberových konaniach na miesta prednostov

menovacky1 8.12.
Obrázok ku správe: Pokračujeme vo výberových konaniach na miesta prednostov

Aj minulý týždeň bol riaditeľ UNB, Alexander Mayer  spoločne dekanom LF UK, Jurajom Payerom slávnostne odovzdať menovacie dekréty do funkcií prednostov a prednostiek. „Vymenovali sme ďalších osem prednostov a prednostiek, ktorí úspešne prešli výberovým konaním. Mnohí z nich svoju funkciu obhájili a tiež máme aj nového prednostu I. chirurgickej kliniky LF UK a UNB, doc. MUDr. Mareka Čambala. Všetkým menovaným gratulujem a držím palce v ďalšom období v ktorom budú viesť svoje pracoviská.“  povedal Alexander Mayer.

Do funkcií prednostov a prednostiek boli menovaní:

doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MPH, MHA – I. chirurgická klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. – I. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. – IV. interná klinika LF UK a UNB

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH – II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD. – Klinika oftalmológie LF UK a UNB

doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc. – I. klinika geriatrie LF UK a UNB

doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD. MPH – Neurochirurgická klinika LF UK a UNB

doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH – Mikrobiologický ústav LF UK a UNB

menovacky2 8.12.