Prezident vymenoval profesorov, je medzi nimi aj doc. Bátorová

170518_profesori_533W5248430083_w
Obrázok ku správe: Prezident vymenoval profesorov, je medzi nimi aj doc. Bátorová
Počet profesorov pôsobiacich v UNB sa opäť zvýšil.
Prezident Andrej Kiska dnes slávnostne odovzdal 30 docentom, vysokoškolským pedagógom pôsobiacim v rôznych odbornostiach, menovacie dekréty. Opäť boli medzi nimi i zástupcovia medicíny. 

Titul profesor najnovšie používa aj prednostka Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Získanie najvyššieho akademické titulu je vyvrcholením dlhoročného úsilia a práce na akademickej pôde úzko previazanej s praxou. Blahoželám pani prednostke k získaniu profesúry a želám veľa úspechov,“ reagoval na dnešný slávnostný akt generálny riaditeľ UNB MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MHA.

Hlava štátu  požiadala nových profesorov, aby vytvárali tlak na zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy a výskumu.  Kiska naposledy menoval profesorov v novembri minulého roka. Vtedy si z jeho rúk prevzalo dekréty 20 vysokoškolských pedagógov.


Foto: TASR