Príjmová a konzultačná ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

blok H, prízemie vľavo, miestnosť č. 1

Lekári:

všetci atestovaní lekári

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 297
všeobecná neurológia
cerebrovaskulárne ochorenia
záchvatové ochorenia
neuromuskulárne ochorenia
neurodegeneratívne ochorenia
poruchy spánku