Príspevok pre Kliniku infektológie a geografickej medicíny

dôvera grant
Obrázok ku správe: Príspevok pre Kliniku infektológie a geografickej medicíny

Posiťovňa Dôvera a Nadácia pre deti Slovenska venovala Klinike infektológie a geografickej medicíny prípsevok v hodnote 759 EUR na zakúpenie dvojročnej licencie na databázu UpTo Date.