Program ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) funguje na Klinike hrudníkovej chirurgie, SZU a UNB v Nemocnici Ružinov už 8 rokov

foto brožúrky
Obrázok ku správe: Program ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) funguje na Klinike hrudníkovej chirurgie, SZU a UNB v Nemocnici Ružinov už 8 rokov

Program ERAS je súbor presne definovaných krokov, ktoré je potrebné dodržať v čase predoperačnej prípravy, počas operácie a v pooperačnom období s cieľom dosiahnuť včasné zotavenie pacienta po operácii. Pri splnení týchto presne definovaných krokov je dôležitá spolupráca celého tímu – chirurga, anestéziológa, fyzioterapeuta, nutričného poradcu a pacienta. Neoddeliteľnou súčasťou tímu v celom programe je aktívna spolupráca samotného pacienta. Začína už vo fáze predoperačnej prípravy.

„Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB v spolupráci s Klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK, UNB začala od roku 2015 v súvislosti s rozvojom miniinvazívnej chirurgie s postupným zavádzaním jednotlivých krokov ERAS programu u pacientov podstupujúcich operáciu pľúc a pažeráka. Veľké množstvo uskutočnených klinických štúdií v minulosti totiž dokázalo, že používaním ERAS programu dosahujeme lepšie výsledky, ktoré majú mnoho pozitív najmä pre pacienta. Je to napríklad rýchlejšie zotavenie pacienta po operácii, menšia intenzitu pooperačnej bolesti, rýchlejšia mobilizácia pacienta, zníženie pooperačnej chorobnosti a úmrtnosti a tiež rýchlejší návrat k bežným denným aktivitám po prepustení domov,“ povedal prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie, SZU a UNB, prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD.

Tento program špeciálnej zdravotnej starostlivosti vyžaduje splnenie presných postupov nielen od zdravotného personálu, ale aj od samotného pacienta.

„Veľmi nám záleží na tom, aby sa na našom pracovisku skutočne dodržiavali všetky postupy, ktoré sú v ERAS programe definované, pretože aj naša prax preukázala, že pokiaľ lekári trvajú na dodržiavaní práve týchto postupov a pacient je dostatočne disciplinovaný, výsledky sú skutočne veľmi dobré a pacient samotnú operáciu, ale aj rekonvalescenciu zvláda s väčšou ľahkosťou. Aby sme pacientom uľahčili dodržiavanie tohto programu vydali sme informačnú publikáciu pre našich pacientov, ktorá im pomáha dodržiavať presné kroky a edukuje ich počas celého procesu od predoperačných vyšetrení až po obdobie po prepustení z nemocnice“ dodal Miroslav Janík, prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie v Nemocnici Ružinov.  V Informačnom sprievodcovi pre pacienta je podrobne rozpísané ako celý program ERAS v súvislosti s pacientom prebieha. Táto publikácia je rozdelená do jednotlivých častí resp. období ktorými pacient po indikácii operačného výkonu prechádza. Je to predoperačné obdobie, samotná operácia, pooperačné obdobie a obdobie po prepustení z nemocnice.

„Klinika hrudníkovej chirurgie je unikátne pracovisko, kde sú častokrát realizované veľmi náročné operácie, navyše mnohé z nich sú veľmi unikátne a vykonávajú sa iba na tomto pracovisku v rámci celého Slovenska. Program ERAS na tomto pracovisku beží už ôsmy rok a aj vďaka vedeniu Kliniky hrudníkovej chirurgie, môžeme vidieť jeho úspešnosť, ktorý v konečnom dôsledku prináša lepšiu pripravenosť pacienta na náročný výkon. Som veľmi rád, že mnohé naše ďalšie pracoviská sa inšpirovali a ERAS program tiež zaviedli, resp. pracujú na jeho zavedení do praxe“, povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.