Psychiatrická ambulancia II

Nemocnica Ružinov

nemocničná poliklinika, suterén, č. dv. 033

Lekári:

MUDr. Vojtech Pálházy, MUDr. Mariana Koníková, MUDr.Kinga Segedová

Sestrička:

Mgr. Eva Franková,Zuzana Sovičová

Tel.č:

02/48 234 749
Prestávka  na obed 12.00 - 12.30